Plot: Kiles Orden
PlotmasterPlotmaster
Duk dig, plottet kommer!

Rang: Moderator
Tilmeldt: 01.09.2006
Posts: 421
25.03.2017 14:03

Kiles Orden


De sidste par år i Krystallandet havde været hårde. Først krigen og De Dæmoniske Plager, som alle havde bragt død og hungersnød med sig. Det så ud til at blive endnu et hårdt år for de fåtallige bønder, hvis høst skulle brødføde resten af landet..
Men med forårets komme begyndte adskillige af Kiles præster og præstinder at rejse rundt i hele landet. De var iklædt Gudindens sorte klædedragter, men deres masker var hvide for at indikere, at de tjente Kile i livet.
Hvor de kom, tilbød til hjælp til de fattige bønder, der havde lidt under plagerne for simpel betaling i form af gamle familiesmykker, og folk tog glædeligt imod deres hjælp. Snart var navnet "Kiles Orden" på alles læber.

Da Lysets Dronning efter sit ophold nordpå vendte tilbage til byen, erklærede hun med det samme sin støtte til præsteordenen. Lysets Slægt havde ellers altid nærmest udelukkende tilbedt Isari, men erklæringen fik folket til at juble, for det var tydeligt at Kiles Orden ville hjælpe de fattige. Som mange sagde: "Hvor havde Isari været, da De Dæmoniske Plager ødelagde landet.."
Med dronningens velsignelse og en efterhånden ganske stor formue, skulle Kiles Orden hurtigt vise sig at blive meget magtfulde...

Kiles Orden har nu i to år haft magten over landet. Dronningen viser sig sjældent, forskellige forbud er indført i Dianthos og mange af de andre trosretninger er lukket ned. Elverfolket, som åbent har erklæret sig imod Ordenen, er forvist fra alle landets større byer - men oprøret er så småt begyndt at ulme, og snart vil nye tider komme.

Tidslinje
Maj 2017: Lysets Dronning udnævner Leoric Emhyrian, Ypperstepræst for Kiles Orden, som sin talsmand.
Juni 2017: Kiles Orden donerer festmåltidet og er stærkt til stede til årets midsommerbal
Juli 2017: Kiles Orden indfører udgangsforbud efter solnedgang i landets byer
August 2017: Kiles Orden nedbrænder Zaladins tempel i Dianthos
September 2017: Medlemmer af Kiles Orden findes døde på landevejen, dræbt af elverpile.
Okober 2017: Ordensmedlemmer ankommer til Lindeskoven - Skovelvernes leder modsætter sig dem og dræber de fleste.
November 2017: Elverfolk udvides fra Dianthos
Januar 2018: Ordenens brønd forgiftes med drømmestoffet Nox, og Kilepræsterne indleder en razzia.
Februar 2018: Elverfolk jages ud af Medanien, hvor mange har søgt tilflugt.
April 2018: Ypperstepræstinden for Isari findes død, men genopstår, og får et syn om at Dronningen er falsk.
April 2018 Kiles Orden beskylder Ypperstepræsten for Aladrios for mordet på præstinden og henretter ham.
August 2018: Kiles Orden indfører forbud mod brug af magi i Dianthos uden særlig tilladelse.
September 2019: En rebelgruppe begynder at samle sig i Dianthos.
Oktober 2018: Indbyggerne i Lazura gør oprør mod Ordenen
Oktober 2018: En gruppe bestående af Lysets General, Ypperstepræstinden for Isari, elverfolk og dværge drager af sted for at befrie den sande dronning.
December 2018: Ved årets Midvinterbal annonceres det, at Lyset og Ordenen har planer om at tage Azurien tilbage med magt og føre krig mod skovelverne.
April 2019 Den sande dronning vender tilbage til Dianthos, og Leorics bedrag afsløres overfor folket.

Der vil løbende blive lagt plottråde op, som I kan deltage i, men I opfordres også til generelt at drage plottet ind i jeres spil.
PlotmasterPlotmaster
Duk dig, plottet kommer!

Rang: Moderator
Tilmeldt: 01.09.2006
Posts: 421
01.07.2017 17:04
Opdatering: den 1. juli 2017Efter overfald på medlemmer af Kiles Orden i Hovedstadens gader, har Ordenen besluttet at indføre udgangsforbud efter solnedgang i samtlige af Krystallandets byer, hvor Ordenen er til stede. Byvagter, Lysets Krigere og medlemmer af Kiles Orden er undtaget udgangsforbudet.
Andre indbyggere i byerne kan i landets Kiletempler få en skriftlig udgangstilladelse, såfremt de 1) kan dokumentere at de har et lovlydigt ærinde efter mørkets frembrud 2) udviser respekt for Kile og Kiles Orden. Ordenen beder om tålmodighed fra folket, der bør huske på, at dette er for deres egen sikkerheds skyld, ind til der er kommet styr på kriminaliteten i landets byer.

Følgende byer er omfattet udgangsforbudet: Hovedstaden, Landsbyen i Medanien, Landsbyen Tusmørkely i Tusmørkedalen, Balzera og Sarghos i Rubinien, Norvik i Nordlandet og Lazura i Azurien.

I forlængelse af dette, vil Kiles Præster og Præstinder hjælpe med at patruljere gaderne efter mørkets frembrud. Alle medlemmer af Kiles Orden vil desuden fremover ud over deres ceremonielle knive være bevæbnet med lange, slanke sværd udsmykket med Kiles symbol på skæftet. 
Bliver man taget på gaderne efter mørkets frembrud, vil man skulle tilbringe resten af natten i arresten. 
PlotmasterPlotmaster
Duk dig, plottet kommer!

Rang: Moderator
Tilmeldt: 01.09.2006
Posts: 421
05.11.2017 11:21
Opdatering: den 5. november 2017


De seneste uger har rygterne svirret om konflikten mellem Kiles Orden og Elverly. Der er blevet afholdt en begravelsesceremoni for de Ordensmedlemmer, der har mistet livet i skovene, selv om deres kroppe ikke er blevet bragt tilbage til templet.

Mistroen mod elvere i samfundet er generelt blevet større, og Kiles Orden har nu taget en endelig beslutning om, at Elverfolket er fjendtlige og derfor ikke længere velkomne i Hovedstaden. 
Elverfolk, der har svoret troskab til Ordenen, er undtaget dette, og kan fortsat agere som ordensmedlemmer, selv om de opfordres til at skjule deres ører.

Elverfolk, der bliver opdaget i byen, vil blive smidt ud, og ingen elvere får i dagtimerne lov til at passere gennem byporten. Om man er elver bliver primært vurderet på, om man har spidse ører samt generelle "elvertræk", og halvelvere og kvartelvere lider derfor også under denne lovgivning, lige som folk fra de andre elverracer: Ørkenelvere og Bjergelvere.
Forsøger en elver at modsætte sig, bliver han eller hun oftest placeret i gabestokken og modtager tre piskeslag, inden de den følgende dag smides ud af byen.
PlotmasterPlotmaster
Duk dig, plottet kommer!

Rang: Moderator
Tilmeldt: 01.09.2006
Posts: 421
29.08.2018 15:57


Kiles Orden har nu i adskillige måneder haft stor magt over Dianthos. Langt fra alle er tilfredse med deres måde at styre byen på, og derfor er mindre oprørsgrupper begyndt at danne sig i byen. Ypperstepræsten beslutter sig for at svare igen: Han gør opmærksom på, at oprørerne er farlige, og at han vil beskytte byen yderligere, ved at lave et totalforbud mod magi inden for Dianthos mure. Kilepræser, byvagter og Lysets Krigere er undtaget forbuddet.

Karakterer, der menes at have en god grund til at udøve magi, kan forsøge at få en tilladelse i Kiletemplet - men det kræver ypperstepræstens godkendelse. De, som forbryder sig mod forbuddet, kan se frem til at spendere et par dage i arresten. 

33 brugere følger tråden
Du har ikke rettighed til at skrive i dette forum

Chatboks

Gæst
[smilies]

IC-Chat