Log ind Opret bruger
Plotmaster
Plotskriveren

Rang: Moderator
Tilmeldt: 01.09.2006
Aktive karakterer: 3
Trofæer: 7
Posts: 396

Kiles Orden


De sidste par år i Krystallandet havde været hårde. Først krigen og De Dæmoniske Plager, som alle havde bragt død og hungersnød med sig. Det så ud til at blive endnu et hårdt år for de fåtallige bønder, hvis høst skulle brødføde resten af landet..
Men med forårets komme begyndte adskillige af Kiles præster og præstinder at rejse rundt i hele landet. De var iklædt Gudindens sorte klædedragter, men deres masker var hvide for at indikere, at de tjente Kile i livet.
Hvor de kom, tilbød til hjælp til de fattige bønder, der havde lidt under plagerne for simpel betaling i form af gamle familiesmykker, og folk tog glædeligt imod deres hjælp. Snart var navnet "Kiles Orden" på alles læber.


Da Lysets Dronning efter sit ophold nordpå vendte tilbage til byen, erklærede hun med det samme sin støtte til præsteordenen. Lysets Slægt havde ellers altid nærmest udelukkende tilbedt Isari, men erklæringen fik folket til at juble, for det var tydeligt at Kiles Orden ville hjælpe de fattige. Som mange sagde: "Hvor havde Isari været, da De Dæmoniske Plager ødelagde landet.."
Med dronningens velsignelse og en efterhånden ganske stor formue, skulle Kiles Orden hurtigt vise sig at blive meget magtfulde...

Praktisk Information

  • Kiles Orden vil langsomt få mere og mere magt i Krystallandet. Hvad det fører med sig, vil tiden vise.

  • Som karakter, kan du godt blive en del af Kiles Orden. Du skal blot sende en pb til Krystal, som sørger for at putte dig i den rigtige gruppe. Du vil herefter modtage noget ekstra information.

  • Præster og Præstinder for de andre guder gør modstand mod den stigende magt, Kiles Orden pludselig har fået, men de har ikke folket på deres side, og mange vender sig fra Isari og Aladrios for i stedet at tilbede Kile.

  • Ved alle formeller begivenheder, vil der være medlemmer af Kiles Orden til stede. Man støder også på deres præster og præstinder på landets landeveje samt i alle mindre byer.

  • Lysets Dronning er sjældent til at komme i kontakt med. Selv hendes krigere og rådgivere bliver mødt af Kiles Ordens præstinder uden for hendes dør.Der vil løbende blive lagt plottråde op, som I kan deltage i, men I opfordres også til generelt at drage plottet ind i jeres spil.
Plotmaster
Plotskriveren

Rang: Moderator
Tilmeldt: 01.09.2006
Aktive karakterer: 3
Trofæer: 7
Posts: 396
Opdatering: den 1. juli 2017Efter overfald på medlemmer af Kiles Orden i Hovedstadens gader, har Ordenen besluttet at indføre udgangsforbud efter solnedgang i samtlige af Krystallandets byer, hvor Ordenen er til stede. Byvagter, Lysets Krigere og medlemmer af Kiles Orden er undtaget udgangsforbudet.
Andre indbyggere i byerne kan i landets Kiletempler få en skriftlig udgangstilladelse, såfremt de 1) kan dokumentere at de har et lovlydigt ærinde efter mørkets frembrud 2) udviser respekt for Kile og Kiles Orden. Ordenen beder om tålmodighed fra folket, der bør huske på, at dette er for deres egen sikkerheds skyld, ind til der er kommet styr på kriminaliteten i landets byer.

Følgende byer er omfattet udgangsforbudet: Hovedstaden, Landsbyen i Medanien, Landsbyen Tusmørkely i Tusmørkedalen, Balzera og Sarghos i Rubinien, Norvik i Nordlandet og Lazura i Azurien.

I forlængelse af dette, vil Kiles Præster og Præstinder hjælpe med at patruljere gaderne efter mørkets frembrud. Alle medlemmer af Kiles Orden vil desuden fremover ud over deres ceremonielle knive være bevæbnet med lange, slanke sværd udsmykket med Kiles symbol på skæftet. 
Bliver man taget på gaderne efter mørkets frembrud, vil man skulle tilbringe resten af natten i arresten. 
Plotmaster
Plotskriveren

Rang: Moderator
Tilmeldt: 01.09.2006
Aktive karakterer: 3
Trofæer: 7
Posts: 396
Opdatering: den 5. november 2017


De seneste uger har rygterne svirret om konflikten mellem Kiles Orden og Elverly. Der er blevet afholdt en begravelsesceremoni for de Ordensmedlemmer, der har mistet livet i skovene, selv om deres kroppe ikke er blevet bragt tilbage til templet.

Mistroen mod elvere i samfundet er generelt blevet større, og Kiles Orden har nu taget en endelig beslutning om, at Elverfolket er fjendtlige og derfor ikke længere velkomne i Hovedstaden. 
Elverfolk, der har svoret troskab til Ordenen, er undtaget dette, og kan fortsat agere som ordensmedlemmer, selv om de opfordres til at skjule deres ører.

Elverfolk, der bliver opdaget i byen, vil blive smidt ud, og ingen elvere får i dagtimerne lov til at passere gennem byporten. Om man er elver bliver primært vurderet på, om man har spidse ører samt generelle "elvertræk", og halvelvere og kvartelvere lider derfor også under denne lovgivning, lige som folk fra de andre elverracer: Ørkenelvere og Bjergelvere.
Forsøger en elver at modsætte sig, bliver han eller hun oftest placeret i gabestokken og modtager tre piskeslag, inden de den følgende dag smides ud af byen.
Plotmaster
Plotskriveren

Rang: Moderator
Tilmeldt: 01.09.2006
Aktive karakterer: 3
Trofæer: 7
Posts: 396


Kiles Orden har nu i adskillige måneder haft stor magt over Dianthos. Langt fra alle er tilfredse med deres måde at styre byen på, og derfor er mindre oprørsgrupper begyndt at danne sig i byen. Ypperstepræsten beslutter sig for at svare igen: Han gør opmærksom på, at oprørerne er farlige, og at han vil beskytte byen yderligere, ved at lave et totalforbud mod magi inden for Dianthos mure. Kilepræser, byvagter og Lysets Krigere er undtaget forbuddet.

Karakterer, der menes at have en god grund til at udøve magi, kan forsøge at få en tilladelse i Kiletemplet - men det kræver ypperstepræstens godkendelse. De, som forbryder sig mod forbuddet, kan se frem til at spendere et par dage i arresten.