Vi har en lang række forskellige stillinger rundt omkring på KL, der kan besættes.
De fleste erhverv kan besættes uden videre - enten af en eksisterende eller en ny karakter. Hvis karakteren er ny, kan du blot angive erhvervet i profilteksten.
Til de større stillinger, vil vi foretrække, at du i første omgang kontakter en admin. Besætter du et mindre erhverv med en allerede eksisterende karakter, må du også meget gerne sende en besked i retning af en admin.

Byvagter

Ledige stillinger som sergenter og løjtnanter
Stilling som løjtnant for Det Øvre Bydistrikt
Stilling som Løjtnant for Det Centrale Bydistrikt
5 stillinger som sergenter er ledige

Arrestmester
Byvagterne mangler en arrestmester, som holder øje med arresten og holder styr på de tilfangetagne. 

Almindelige byvagter
Vi kan altid bruge flere tilføjelser til byvagtordenen. Klik her for at læse mere!

Lysets Hær & Krystalpaladset

Staldmester
Staldmesteren for Lysets stalde står for håndteringen af de heste, hunde og mere eksotiske dyr, heriblandt drager, som tilhører Lysets Hær. 

Krigere og Væbnere
Lysets Krigere er den centrale del af Lysets Hær. Det er også muligt at starte som væbner for en anden kriger (npc eller spiller). Læs mere her!.

Spioner
Man kan også blive spion for Lysets Hær, både samtidig med en status som Lysets Kriger eller udelukkende som spion. Spioner optræder oftest i mere civil beklædning og har til opgave at infiltrere Mørkets Styrker. 

Tjenere og Vagter
Krystalpaladset kan altid bruge tjenere og vagter. Vagter kan samtidig have status som Lysets Krigere.

Kokke, Køkkenmedhjælpere, Gartnere & Staldknægte
Herudover har vi også bruge for kokke, køkkenmedhjælpere, gartnere og staldknægte på Krystalpaladset. Sidstnævnte vil få en vis erfaring med at håndtere drager.
Stillingen som chefkok er besat af Amara Chi Imani

Mørkets Hær & Kzar Dûn

Krigere og Væbnere
Mørkets Krigere er den centrale del af Mørkets Hær. Det er også muligt at starte som væbner for en anden kriger (npc eller spiller). Læs mere her!.

Våbenmester/rekruttræner
Mørkets Hær har brug for en våbenmester, der kan stå for træning af hærens nye rekrutter. Denne karakter skal have været en del af hæren i et antal år, samt have god erfaring i brug af forskellige våben. 

Spioner
Man kan også blive spion for Mørkets Hær, både samtidig med en status som Mørkets Kriger eller udelukkende som spion. Spioner optræder oftest i mere civil beklædning og har til opgave at infiltrere Lysets Styrker. 

Dragepassere
Disse vil være en ophøjet form for staldknægte, dedikeret til at sørge for, at borgens drager bliver fodret og passet. Nogle dragepassere vil være krigsfanger, som er blevet tvunget ind i arbejdet.

Tjenere, vagter & slaver
Vagter på Midnatsborgens mure kan også have status som Mørkets Krigere. Herudover kan borgen bruge tjenere og slaver, der sørger for at arbejde med rengøring, køkkenarbejde og lignende opgaver. Disse vil typisk være krigsfanger.

Forskellige andre erhverv i Hovedstaden

Ypperstepræst(inder) for templerne
Ypperstepræst for Aladriostemplet
Ypperstepræst for Haldis
Ypperstepræst for Nalish'Ra
Ypperstepræst for Zerafina
Ypperstepræst for Laurana
Ypperstepræst for Nak'lar
Ypperstepræst for Leander - Stillingen er reserveret til Erforias
Ypperstepræst for Thatos
Stillingen som ypperstepræstinde for Isari er besat af Reina Aldemar
Stillingen som ypperstepræstinde for Azur er besat af Æra Feali
Stillingen som ypperstepræstinde for Shara er besat af Smo Fernis
Stillingen som ypperstepræstinde for Chance er besat af Anuki Amynta

Præster og præstinder til Den Hellige Bydel
Alle templerne kan bruge flere præster og præstinder.

Healere til helbredelseshuset
Din karakter skal helst have enten healende evner eller have forstand på lægekunst. Du kan dog godt blive sat i lære. 
Stillingen som Healermester er besat af Dhalia Malik

Sangere og skuespillere til teatret
Din karakter skal naturligvis kunne synge eller spille skuespil.

Dværgeriget Dragorn

Thanens rådgivere
Vi mangler spillere, der kan udfylde rollerne som Thanens trofaste rådgivere. Rådgiverne kan være inden for områder som krig, smedekunst, fødevarer, religion og magi.

Mestersmed og almindelige smede til Dragorn
Ingen i landet er bedre til at smede våben og rustninger end dværgene. Stillingen som mestersmed er også pt. ledig.

Familiemedlemer til Baradur-kongefamilien
Denne oldgamle slægt har hersket over Dragorn i årtusinder, og Thanen har adskillige familiemedlemmer, blandt andet en søn og to døtre.
Thanen af Dragorn er Godric Æthelwulf Baradur Osgarson
Thanens to børnebørn er Magnar III og Guinevere II Silverfighter

Medanien

Borgmester i landsbyen i Medanien
Medaniens landsby er ved at blive genopbygget efter RT-bandens voldsomme angreb. Borgmesteren skal derfor holde kontrol over landsbyen og indsamle skat fra de omkringliggende gårde, samt etablere et forsvar mod den voksende mængde af varulve i området.
Stillingen er reserveret af Ana

Varulve til den nye klan i Ulvehøj
Karakteren Miranda Silver er ved at etablere en gruppe af varulve i Ulvehøj i Medanien. Klik her for at læse mere og tilmelde din karakter.

Azurien

Overhoved for bjergelverklan i Azurien
Mange bjergelvere lever i klippeområderne omkring Azurien, hvor de udøver jagt og fiskeri. Du har mulighed for at starte din egen klan - vi har endnu ikke mange bjergelvere i spil, så der er god mulighed for at have stor indflydelse på racen.

Bjergelvere til Azurien
Udover et overhoved til bjergelverklanen, har vi naturligvis også generelt brug for bjergelvere, der i Azurien lever af at fiske og jage. Bjergelverne har et fredeligt forhold til menneskene i Lazura, som de ofte handler med.


Rubinien

Medlemmer af Rådet i Thal'Elor (lederroller)
Ørkenelverne bor i en underjordisk by, som holdes i live med magi. Vi har brug for medlemmer af Rådet, der hersker over byen, samt mere almindelige elvere - evt. diplomater, som kan tage kontakt til nogle af de andre racer.

Rige handelsmænd og deres slaver i Balzera
Balzera i Rubinien ser sig som værende en selvstændig del af Krystallandet, og selvom den ikke har nogen egentlig regering styres den i aller højeste grad af de rige handelsfyrster, der bor i byens dyreste huse. 
Slaveri er forbudt i resten af Krystallandet, men det ser handelsmændene gerne stort på og de har både menneske- og minotaurslaver (samt enkelte andre racer) i deres tjeneste.

Forskellige andre steder i Krystallandet

Medlemmer af Aquarins kongelige familie (lederroller)
Havfolkets rige Aquarin er opdelt i forskellige distrikter, der bestyres af hver deres regering. Rigets centrale og største distrikt bestyres af den kongelige familie. Familien danner et råd, hvor alle har noget at sige, men familiens ældste har det endelige ord. Rollen som den ældste er også ledig.
Herudover søges også diplomater og krigere af havfolket

Sumpkentaurer til klanen i Amazonitskovene
Sumpkentaurerne har en landsby i Sumplandet, som ligger i udkanten af Amazonitskovene. Samfundet er fuldstændig domineret af de kvindelige kentaurer, og mænd anses for at være de laveste i samfundet. 

Medlemmer af klanen af tilbagevendte Topalis-folk
En gruppe af den gamle Topalisslægt vendte for noget tid siden tilbage til øen for at genoptage det gamle folks traditioner. De går meget op i at bevare deres races rene blod, og er desuden stærkt troende på gudinden Shara.
Da vulkanen gik i udbrud, flygtede klanen fra Topalis, og de står nu uden et hjem.
Stillingen som overhoved for klanen er besat af Olympus Stormflod 

Skovelvere til Elverly
Vi har allerede en del spillere i Elverly, så her er god mulighed for interne plots. Skovelversamfundet kan dog altid bruge flere spejdere, healere/urtekyndige, jægere, vagter og rådsmænd.
Bemærk at kun det oftest kun er fuldblodselvere, der tolereres i elversamfundet.
Stillingen som Elverlys leder er besat af Daeralda Yára

Kropiger og køkkenfolk til kroen i Tusmørkedalen
Der søges både folk til servering, afrydning og køkkenarbejde

Nye besættere af Toropolis Isla
Efter at RT-banden er gået til grunde og bandelederen Samson har forladt stedet, ligger Toropolis Isla forholdsvis øde hen, bortset fra de få mennesker, der lever på øen. Her er god mulighed for at en ny karakter kan overtage - kontakt en admin med dine idéer!

Medlemmer af Krystallandets gamle fyrstefamilier
Fem store adelige familier har store indflydelse i landet. De har eksisteret i årtusinder og der er derfor adskillige forgreninger og et utal af familiemedlemmer.
Læs mere om familierne her og se, om det passer til din karakter!
~ Krys ~