Adelsfamilier
KrystalKrystal
Skaberinden

Rang: Administrator
Tilmeldt: 06.06.2005
Posts: 3918
28.02.2017 23:37
Krystallandets Adelige Familier

Adelstitler gives af den regerende magt, det vil sige i de fleste tilfælde Lyset. De fleste eksisterende titler er gamle og nedarvet gennem familien i generationer - nogle stammer endda fra før, Krystallandet havde en egentlig konge eller dronning.
Bemærk at størstedelen af landets adelsfamilier er af menneskeracen.

Der eksisterer følgende titler: (fra højeste rang til laveste):

Konge/Dronning: Regent og ægtefælde af regenten af landet
Fyrste/Fyrstinde: Overhovedet og ægtefælde af overhovedet af et fyrstendømme
Hertug/Hertuginde: Overhovedet og ægtefælde af overhovedet af et hertugdømme
Greve/Grevinde: Overhovedet og ægtefælde af overhovedet af et grevedømme
Baron/Baronesse: Overhovedet og ægtefælde af overhovedet af et baroni

Kronprins/Kronprinsesse: Ældste efterkommer af regenten (Konge/Dronning)
Prins/Prinsesse: Søn/datter af regent (Konge/Dronning) eller Fyrste/Fyrstinde
Junker/Komtesse: Søn/datter af en adelsfamilie

Tiltaleformer:

Konge/Dronning: Deres Kongelige Højhed, Deres Majestæt
Kronprins/Kronprinsesse: Deres Kongelige Højhed
Prins/Prinsesse (royal): Deres Kongelige Højhed

Fyrste/Fyrstinde: Deres Højhed
Prins/Prinsesse (fyrstelig): Deres Højhed

Hertug/Hertuginde: Deres Højhed
Greve/Grevinde: Deres Nåde
Baron/Baronesse: Deres Excellence

Adelig uden titel: Nådigherre/Nådigfrue
Unge ugifte adelige (børn af adelige): Junker/Komtesse


Du må ikke lave nye konge- eller fyrsteslægter, men der må godt laves karakterer til de eksisterende. Adelsfamilier af de andre typer, må frit oprettes og inkluderes i karakterers baggrunde.
Tal meget gerne med de brugere, der ejer eksisterende familiemedlemmer. Det ses som høfligt :) F.eks. hvis man oprettede en ægtefælle uden at informere ejeren af den anden part om det, kunne det hurtigt blive mærkeligt.
~ Krys ~

KrystalKrystal
Skaberinden

Rang: Administrator
Tilmeldt: 06.06.2005
Posts: 3918
05.02.2019 20:22
KongeslægterLysets Slægt

Lyset er den regerende kongeslægt. Slægten stammer tilbage fra før den nuværende tidsregning, hvor de gik under familienavnet Argorian. Tilnavnet Lysets Slægt kommer fra Kong Aldemars tid, hvor kongen efter sigende fik en vision og en velsignelse fra Lysets Gudinde, Isari. Aldemars efterkommere har siden da været i stand til at levere længere og ældes langsommere, end almindelige mennesker.
Område: Dianthos
Primære indtægtskilde: Skatter inddrevet fra befolkningen.
Familietraditioner: I de tidlige tider var Argorian-slægten diamantfarmere og arkitekter med store visioner. Religiøsitet og troen på Isari har også altid været fremtrædende, men især i de seneste hundrede år, er der blevet tradition for, at medlemmer af slægten opfostres anonymt blandt Isari-præster, for at sikre tronarvingernes liv.
Familiemedlemmer:
Isanne Aldemar (Den nuværende Lysets Dronning)
Reina Aldemar (Ypperstepræstinde for Isari-templet)
Andre familiemedlemmer opdrages anonymt i templerne.
Du skal have særlig tilladelse fra admins, før du opretter en karakter af denne slægt. Disse karakterer kan typisk kun være præster eller præstinder, og kan ikke have noget krav til tronen.Alfera

Familien Alfera har regeret i lunden i mange århundreder. De har tjent alferne godt, støttet lyset og været en fyldest gørende familie hvis højste prioritet altid har været at gøre Alferne i lunden lykkelige. Det var deres nuværende overhoved, Kong Regiras, der i 1996 overtalte den nådige Lysets Dronning til at ulovliggøre tilfangetagelsen af Alferne.
Han skabte en kontrakt mellem Alfelunden og Lysets Dronning der gjorde Alfelunden til en allieret vasal der skulle støtte Lyset og Isari, hvilket alferne havde det fint med grundet deres allerede store tro på Isari og hendes bud.
Område: Alfelunden i Amazonitskovene. Familien består af skovalfer.
Primære indtægtskilde: Handel med skovens goder samt magiske genstande
Familietraditioner:Alfera-familien har aldrig fulgt almindelig tradition når det kommer til arverækkefølgen. Det har per tradition for dem altid været en stor hemmelighed hvordan den næste konge eller dronning ville blive valgt. Men ved deres skjulte palads har altid været tre juveler kendt som: "Tria Ignis": de tre flammer.
Disse siges at holde magiske krafter som kun den næste konge eller dronning af Alfelunden vil kunne beherske. Disse tre flammer er i sandhed juveler i pragtfulde farver som når en af arvingerne har udvist stor godhed vil binde sig til dem. Det er sagt at alle tre skal binde sig til den samme før de kan blive den næste hersker af lunden.
Konflikter og/eller udfordringer: Tiden for Alfera-familien er knap. Kong Regiras er dødeligt syg og har været sengeliggende i mange månefaser. Ingen har kunne finde på en kur, men sygdommen virker ikke til at sprede sig. Nogen mener at en af arvingerne har prøvet på at dræbe ham for at kunne stjæle magten til Trio Ignis mens andre mener at Mørkets Krigere står bag det.
Familiemedlemmer:
- Regiras Alfera (Konge, døende) - NPC
- Gaiala Lux (Dronning) - NPC
- Abel Alfera (Prins) 
- Juliander Alfera (Prins) 
- Regiras og Gaialas øvrige fem børn samt øvrige familiemedlemmer - NPC'er
Du kan som spiller frit oprette medlemmer af denne familie.


Baradur

Baradur-slægten er en gammel kongeslægt, omend dværgene de to seneste årtusinder har afsagt sig kongetitlen. Dværgenes leder bærer i stedet titlen Than.
Dragorn-riget blev bygget allerede omkring 1000 år før den nuværende tidsregning. Baradur-slægten er en gren, der stammer fra fortidens dværgekonger, og de har regeret over Dragorn lige så længe, dværgene kan huske. Dværgene har holdt sig neutrale i de fleste af Krysallandets krige - også da resten af Nordkrystallandet forsøgte at løsrive sig for efterfølgende at blive generobret. I år 1500 allierede Dragorn og Baradur-slægten sig officielt med Lyset.
Område: Dragorn
Primære indtægtskilde: Smedehåndværk
Familietraditioner: Dragorns Than holder hver nymåne et råd, hvor alle indbyggere i Dværgeriget har mulighed for at komme med deres bekymringer og forslag. Det er som regel krævet, at Baradur-familiemedlemmer deltager i dette.
Alle børn af familien bliver oplært i våbenbrug, diplomati samt smedekunst.
Konflikter og/eller udfordringer: Dragorn er stadig ved at komme sig oven på besættelsen, som kostede mange dværgeliv. Den nuværende Than er ved at være gammel og svagelig.
Familiemedlemmer:
- Godric Æthelwulf Baradur Osgarson (Than)
- Guienevere II Silverfighter (Barnebarn af Thanen)
- Magnar Durak III Skjoldbroder (Barnebarn af Thanen)
Du kan som spiller frit oprette medlemmer af denne familie.Zan'jatar

Zan'jatar-slægten har været den ledende slægt af Aquarins centrale distrikt i adskillige århundreder. De er en streng, men krigerisk slægt, der blandt andet har ledet angrebene mod pirater, når de har truet de Aquarinske farvande. Slægtens rødder stammer helt tilbage fra de første tilflyttere til Aquarin.
Område: Havfolkets rige, Aquarin
Primære indtægtskilde: Høst af krystaller fra havbunden. Våbensmedjer.
Familietraditioner: Børn af slægten opdrages med stor viden om både Aquarin og overfladen. Håbet er, at slægten kan opnå større forbindelser til den regerende magt på overfladen. Børnene lærer også om både diplomati og krigskunst. Slægten bekender sig kraftigt til havgudinden Valeria.
Konflikter og/eller udfordringer: Genåbningen af de gamle dæmonrige, som ligger ud til østkysten, er en stor trussel for havfolket, der frygter, at deres farvande nu kan blive truet af dæmoner så vel som pirater. Slægten har brug for at få alliancer skabt i Azurien og Dianthos.
Familiemedlemmer:
- Isaisz Zan'jatar (Kongen af Aquarin)
- William Zan'jatar (Prins af Aquarin)
- Kongen, dronningen og deres børn samt andre familiemedlemmer - Unavngivne NPC'er
Du kan som spiller frit oprette medlemmer af denne familie.
~ Krys ~

KrystalKrystal
Skaberinden

Rang: Administrator
Tilmeldt: 06.06.2005
Posts: 3918
05.02.2019 20:22
FyrsteslægterArys

Arys-slægten er en gammel fyrsteslægt, der har haft store landområder syd for Dianthos i flere årtusinder. Fyrstedømmet var kendt som Safirien, før Arys-slægten gik med til at blive en del af resten af landet i år 1. De er særligt kendt for deres store safirminer, der har været med til at sikre familiens rigdom. De har også hjulpet med at sikre handelsruterne mod Dianthos i nord og Rubinien og Medanien i syd.
Område: Landområdet syd for Dianthos
Primære indtægtskilde: Safirminer, handel med smykker, guld og sølv.
Familietraditioner: De fleste børn af slægten lærer sølv- og guldsmedekunsten. Slægten har også altid aktivt deltaget i landets krige på Lysets side, og det er tradition, at den næsteældste søn gives til Lysets Hær.
Familiemedlemmer bosat mod vest har i høj grad været med til at holde væsner fra Amazonitskovene i skak.
Konflikter og/eller udfordringer:
Arys-familien er en af de slægter, der er bosat tættest på Dæmonernes Rige. Familien har ikke glemt, hvordan mange af deres slægt var de første til at blive slavebundet under dæmonkrigene, og frygten for dæmonracen får familien til at lægge et pres på Lyset om at gøre noget ved truslen.
Familiemedlemmer:
Der er ud over det nuværende overhoveds nærmeste familie adskellige forgreninger, bosat over store dele af landet.
- Adrian II af Arys (Fyrsten af Arys - NPC)
- Leonora Viktoria Falka af Arys (Fyrstinden af Arys)
- Aldamar Leosin af Arys (Søn af fyrstinden af Arys)
Rasmus Christian Nicholas III af Arys (Søn af fyrstinden af Arys)
- Arya Millicent Lisandra af Arys (Datter af fyrstinden af Arys)
- Noriana Lisette af Arys (Datter af fyrstinden af Arys)
Du kan som spiller frit oprette medlemmer af denne familie. Kontakt en admin og spilleren af fyrstinden, hvis du har et koncept til fyrsten eller nærmeste familie.
Erneyll

Erneyll-slægten herskede over et fyrstedømme ved navn Turmelinien, før de sværgede troskab til kongen og blev en del af resten af Krystallandet. De holder til i de spredte skov- og klippeområder ved den vestlige grænse til Nordlandet. I midten af området ligger familiens smaragdminer.
Område: Landområdet nord for Elverly
Primære indtægtskilde: Smaragdminer samt handel med træ
Familietraditioner: Erneyll-slægten er vandt til at bo i et lidt barskere område, end så mange andre adelsslægter. Familiemedlemmer lære at finde vej og begå sig i skovene, og ingen er for fin til at blive sendt af sted med en skovhuggerøkse i hånden eller lære det hårde, opslidende minearbejde.
Konflikter og/eller udfordringer:
Efter Mørkets angreb på Hovedstaden, blev nogle af Erneyll-slægtens områder skænket til elverfolket. Familien har altid haft et mindre godt forhold til Skovens Folk, blandt andet grundet træfældning, og der er stor utilfredshed blandt familiemedlemmerne over situationen.
Familiemedlemmer:
Der er ud over det nuværende overhoveds nærmeste familie adskellige forgreninger, nogle bosat på familiens landområder - andre fordrevet til Dianthos, da deres land blev givet til Elverne.
- Iorvo af Erneyll (Fyrsten af Erneyll)
- Dionisia af Erneyll (Fyrstinden af Erneyll)
- Alaric Rorik af Ernyell (søn af fyrsten)
- Isabel af Erneyll (Niece til fyrsten - NPC)
- Clara Belle af Erneyll (Isabels uægte datter)
- Noah Benjamin af Erneyll (Barnebarn til fyrsten)
- Athelstan af Erneyll (Barnebarn af fyrsten)
Du kan som spiller frit oprette medlemmer af denne familie. Kontakt en admin, hvis du har et koncept til familieoverhovedet.
Isenwald

Isenwald har været den regerende fyrstefamlie i Medanien i flere årtusinder. De har i høj grad hjulpet med at få landbruget til at trives samt doneret penge til genopbygningen af Medaniens landsby.
Område: Medanien
Primære indtægtskilde: Landbrug, dyrkning af korn, citrusfrugter og vin
Familietraditioner: Officielt siges Isenwald-familien at holde sig uden for politik - de fokuserer i stedet på at få landbruget og deres egen formue til at trives. Alligevel lader det til, at de altid har en finger med i spillet, når en ny borgmester eller sheriff udvælges i Medaniens landsby. Ligeledes dukker de altid op, når der indkaldes til vigtige forsamlinger i Dianthos.
Ud over landbruget har familien en stor tradition for at drive jagt, hvor selv de yngste deltager.
Konflikter og/eller udfordringer:
Varulvenes tilstedeværelse i Medanien har altid været et problem for Isenwald-slægten, og landsbyboerne bebrejder ofte fyrstefamilien, hvis en person bliver taget af en varulv.
Efter Kiles Ordens forsøg på at overtage magten er Isenwald-familien kommet i knibe. Den daværende fyrstinde måtte gå i eksil og overlade magten til en anden gren af slægten, efter det blev offentligt kendt, at hun havde modtaget bestikkelse fra Ordenen. Nu kæmper familien for at genvinde deres gode ry.
Familiemedlemmer:
Der er ud over det nuværende overhoveds nærmeste familie adskellige forgreninger, de fleste bosat på gårde og herregårde i det sydlige Medanien.
Verona Lissandra Aleera af Isenwald (Fyrstinden af Isenwald)
- Recared Leosin af Isenwald (Veronas mand - Tidligere fyrste af Isenwald (afdød) - NPC)
- Astrid af Isenwald (Veronas ældste datter - Prinsesse)
- Alexander Teodor Perrin af Isenwald (Veronas søn - Prins)
- Thalia Ayoe Isolde af Isenwald (Voranas yngste datter - Prinsesse)
- John Arthur af Isenwald (Yngre bror til Verona - NPC)
Nicodemus Césaire af Isenwald (Nevø til Verona)
- Cordelia Isenwald (Tidligere fyrstinde af Isenwald, nu i eksil - NPC)
- Markus Alfie Isenwald (Cordelias søn)
Du kan som spiller frit oprette medlemmer af denne familie. Kontakt en admin eller spilleren af fyrstinden, hvis du ønsker at blive en del af hendes nærmeste familie.
Kazimi

Kazimi-familien grundlagde for adskillige årtusinder siden den store handelsby Balzera. Siden da har deres hovedsæde været her, i det sydligste af Rubinien. De er et stolt folk, der kun tolerer Lysets styre på grund af de mange fordele, familien har fået etableret gennem årene.
Område: Rubinien, Balzera
Primære indtægtskilde: Handel med slaver, rubiner, silke og krydderier
Familietraditioner: Medlemmer af Kazimifamilien oplæres især i to ting: handel og våbenbrug. På trods af mange nye handelsmænd i Balzera, er det stadig Kazimifamilien, der har adgang til de største rubin-miner. En slave skænkes til enhver nyfødt i familien, og familieoverhovedet siges at have flere hundrede slaver.
Kazimi-familien har også et større netværk af spioner, der rapporterer om hændelser rundt om i landet til Fyrsten.
Konflikter og/eller udfordringer:
På trods af familiens rigdom, er de andre handelsmagter i Balzera begyndt at blive så indflydelsesrige, at Kazimifamilien snart må handle, hvis de skal beholde deres magt.
Familiemedlemmer:
Der er ud over det nuværende overhoveds nærmeste familie adskellige forgreninger, de fleste bosat i Balzera samt Sarghos. Enkelte vælger livet som ørkennomader.
- Sephyran IV af Kazimi (Fyrsten af Kazimi)
Florence Fleur la Mira af Kazimi (Fyrstinde - Sephyrans tredje kone)
- Khadija af Kazimi (Sephyrans første kone - Afdød NPC)
- Safiya af Kazimi (Sephyrans anden kone - Eksileret NPC)
- Jabir af Kazimi (Sephyrans søn - Afdød NPC)
- Faruk af Kazimi (Sephyrans søn - Afdød NPC)
- Kaatima af Kazimi (Sephyrans datter - prinsesse) 
- Vadim af Kazimi (Sephyrans søn - prins)
- Kareem af Kazimi (Sephyrans søn - prins)
- Meena Israa af Kazimi (Sephyrans datter - prinsesse)
- Malika af Kazimi (Sephyrans datter - prinsesse)
- Darkhan af Kazimi (Sephyrans søn - prins)
- Dain af Kazimi (Sephyrans søn - prins)
Ciriya Arie af Kazimi (Kone til Vadim - prinsesse)
- Khali Seph Ad-Din af Kazimi (Søn af Vadim - NPC)
- Valerie Odea af Kazimi (Datter af Vadim - NPC)
- Seraphina Af Kazimi (Søster til Sephyran - NPC)
- Damian Af Kazimi (Seraphinas mand - NPC)
- Caspian Af Kazimi (Seraphinas søn - NPC)
Catarina Regina Saphira Af Kazimi (Seraphinas datter)
- Celestia Af Kazimi (Seraphinas datter - NPC)
- Malakh III Af Kazimi (søn af tidligere overhoved- Afdød NPC)
- Corvina Kazimi (datter af Malakh III og Araqiel)
- Valentin Kazimi (adoptivsøn af Malakh III)
Du kan som spiller frit oprette medlemmer af denne familie. Kontakt en admin eller spilleren af fyrsten, hvis du har et koncept til den nærmeste familie.
Pompadour

Pompadour familien har en lang historie, der datere tilbage til Hovedstadens bebyggelse, men de hovedsagelige kilder om familiens historier starter fra 1304, hvor Norden blev generobret tilbage til Krystallandet. Overhovedets eneste søn dengang, kaldet Emile de Pompadour, giftede sig med en nordkrystalliansk pige, der var datter af en stammehøvding. Med formuen Emile bragte med, blev der skabt en vis trivsel i Nordlandet. Der kom arbejde og Norvik blomstrede op, som et centrum for Nordlandet.
Som årerne gik, gjorde Pompadour familien sit for at få Nordlandet til at trives, og selvom de stadig havde deres boliger i Hovedstaden, blev hovedfamilien opdraget i Nordlandet, og tog til tider på sæsonturer i Hovedstaden og andre steder i landet, for at lære nogle lidt andre ting.
Område: Familiepalæ lige udenfor Norvik
Primære indtægtskilde: Krystaludvinding i bjergene, og de styrer også den primære handel i Norvik, deriblandt import og eksport.
Familietraditioner:
- Arrangeret ægteskaber er normen, dog har det udviklet sig over årerne, at man har mulighed for at sige nej. Enten bliver man gift med en af overklassen, eller også bliver man slet ikke gift. Man bliver stødt ud af familien, hvis man gifter sig med en fra pøblen.
- Selvom man bliver opdraget i Nordlandet, er det gjort klart at man skal aftjene noget af sin uddannelse andre steder. Typisk er dette i Hovedstaden, men Balzera eller templer i Norden er ikke unormalt.
- Der er to gange om året familiemøder, som samler alle dele af familien på familiepalæet i Nordlandet. Der bliver drøftet ting som arrangeret ægteskaber, og den handel de foretager sig. De tager også eventuelle problemer op der er dukket op, som skal håndteres. Man skal have en god grund for at udeblive.
- Der er ingen regler mod at en kvinde er familieoverhovedet, men typisk går denne titel til en af sønner. Dette er dog ikke efter fødselsret, men hvem overhovedet mener er værdigt.
Konflikter og/eller udfordringer:
- Fordi de udvinder krystaller i bjergene, kommer de ofte op og toppes med dværgene, og derfor er der et noget anstrengt forhold til dem.
- Der er ganske vidst på nuværende tidspunkt ikke opstået nogle synlige konflikter med hensyn til det næste overhoved, men det er et spørgsmål om tid, før den konflikt begynder at tage til.
Familiemedlemmer:
- Fyrste Emile de Pompadour VII (overhovedet) - NPC
- Blanche de Pompadour (overhovedets kone) - NPC
- Mirabelle de Pompadour II (ældste datter til fyrsten)
- Spencer Maxwell de Pompadour (søn til fyrsten)
- En søn af Emilie
- Lucy de Pompadour (Yngste datter, 12 år yngre end sin yngste søskende)
- Lous de Pompadour (Fyrstens bror - NPC)
- Celeste de Pompadour (Lous kone - NPC)
- Amelia de Pompadour (Lous og Celestes datter)
- Tre andre børn af Lous og Celeste (NPC'er)
- Viktoria Marie de Pompadour neé Rosenkrans (vampyr, var fyrstine for ca. 500 år tilbage)
- En familieafgrening (som ville tage over, i tilfælde af at ingen af børnene bliver gift)
Du kan som spiller frit oprette medlemmer af denne familie. Kontakt Helli, såfremt du ønsker at oprette nære familiemedlemmer til Mirabelle.


~ Krys ~

KrystalKrystal
Skaberinden

Rang: Administrator
Tilmeldt: 06.06.2005
Posts: 3918
05.02.2019 20:24
Grever, Hertuger og Baroner

Disse familier er brugeroprettede. Kontakt de nuværende spillere af familiemedlemmer, hvis du ønsker at være en del af familien.

Atillian

Tilholdssted: I grænselandet mellem Azurien og Nordlandet
Primære indtægtskilde: Handel med dværgene, salg af får og produkter fra får
Familietraditioner:Titlen går videre til førstefødte søn. En gang om måneden afholdes der samling i borgen, hvor områdets mere betydningsfulde familiers overhoveder diskuterer problemer med Lord Atillian. To gange om året tager Lord Atillian den lange rejse til hovedstaden for at deltage i politiske arrangementer.
Atillian-slægten har altid tilbedt Azur og Aladrios.
Historie: Slægten Atillian er som adelsslægt ikke specielt gammel. Det er kun et par hundrede år siden, at den første Lord Atillian fik samlet de første landsbyer under sig og skabt et fællesskab. De små udsultede landsbyer fik nu en beskytter, der sørgede for sikkerhed i en usikker verden fyldt med røvere og i en periode trivedes området. Men intet godt varer ved og selvom adelsfamilien har gjort alt, hvad de kunne, er området igen et hårdt og utaknemmeligt sted.
Slægten har aldrig været specielt stor og i de sidste par generationer er den skumpet ind. Senest er både den ældre og den yngre Lord Atillian blevet myrdet og tilbage sidder nu datteren Jocasta Atillian.
Konflikter og/eller udfordringer: Atillian-slægten hersker over et område, hvor der ikke er meget frugtbart jord. Det meste af vegetationen består af sejlivet græs, som får dog ser ud til at trives med. Efter nogle hårde år er kornkamre og madlagre i bund og mange får er døde, hvilket sætter befolkningen i en endnu hårdere position for at overleve end normalt.
Derudover er den eneste arving til titlen ikke ligefrem elsket af folket og det skaber konflikter i mellem folket og Lord Atillian.
Familiemedlemmer:
Jocasta Atallian (Overhoved)
Morpheus Atillian (bror)

Blackwood

Tilholdssted: Geraniumborgen
Primære indtægtskilde: Til en start skovbrug, men senere hen handel
Familietraditioner:Ældste barn arver. De har aldre fået mange børn og har mest holdt sig neutrale i alle konflikter.
Historie:  Slægten opstod omkring 1500-tallet som en yngre søn af en anden slægt fik tildelt Geraniumborgen og tog navn efter den nærliggende skov. De har gennem tiderne tjent mest på handel og på at holde sig neutrale under skiftende styre.
Konflikter og/eller udfordringer: Som medlem af Skyggeordenen ragede Adrian Blackwood uklart med andre adelige og blev fordrevet efter Mørket blev fordrevet. Borgen blev inddraget af Kronen og givet til anden side.
Familiemedlemmer:
- Lord Adrian Blackwood, 59 år, skyggeridder, forsvundet (formodet død)
- Lady Violet Blackwood (født Highwell), død
- Frøken Isadora Agnes Blackwood, datter og arving til Highwell-slægtens besiddelser.

de'Lacour

Tilholdssted: Azurien, familien har et slot nær Lazura og Azursøen, tæt ved bjergene. [billede]
Primære indtægtskilde: Granitudgravning, jagt og fiskeri, gårde, træfældning, blomster.
Familietraditioner Efterår – pagten ”ooma imbe oron ar sindi” = voice between mountain and river. Denne årlige tradition, er et minde højtid hvor de’Lacour familien ære den pagt Simora de’Lacour (år 1812-1851) formåede at skabe mellem dem og de bjergelver som holder til i bjergene (år 1845). Der er lavet en statue af hende som mindepunkt for hende og det er også der man fejre denne. Før hun kom til, var bjergelveren en trussel i Azurien, med deres guerilla taktikker og plyndringer af godtfolket i flodlandet.
Historie: De tidligste af familiens historie kommer fra mund til mund fortællinger om en anden tid, dengang de holdte til i Nordkrystallandet. Dengang var de blot en stamme der valgte at udvandre under krigen med krysalisianerne, hvilket drev dem til Azurien. Det tog dem mange generationer for at vænne sig til dette miljø og for at overbevise deres naboer om deres intentioner. Det var omkring år 1627-29 at de’Lacour begyndte at gøre sig bemærket, ved at lære fra sig til de andre folk i Azurien og de havde selv fået en varsling af stammens egen seer om at noget forfærdeligt ville ske inden for nogle år, hvilket viste sig at være sandt. År 1632, Jordskælvet der ramte hele Krystallandet, et bemærkningsrig år, for takket været deres forberedelser lykkedes det at mindske tabet af liv og stammen høvdingen Derrik Courasious beslutning om at, være med til at samle folk og sørge for at byerne omkring blev bevaret ved at lade stammen patruljere vejene, og give støtte til de udfordringer der måtte komme. År 1639 blev Derrik tildelt hertug titel og følgende jord, for hans handlinger og efter hans død, valgte man at kalde sig for de'Lacour til ære for denne mand.
Konflikter og/eller udfordringer: Vandmasserne kan give større problemer når der er meget regn. Man har prøvet på at lave dæmninger og udgravet mindre flooder, for at mindske det men naturen er uforudsigelig.
Pagten: Denne er grunden til at der hersker fred mellem familien og bjergelverene. Skulle en fra lenet blive fanget i at bryde denne, ville denne blive stillet for ret, enten af familien eller af bjerg elverene. Den har været med til at øge forståelsen for de’Lacour lenet og elverene og har haft en betydningsfuld indflydelse hvad angår viden omkring arkitektur, brugen af jorden og naturen og teknologiske forbedringer. Der kræves særlig tilladelse for at må udforske bjergene for resurser og oprettelse af miner og udgravninger, hvilket forklare hvorfor de’Lacour kun ejer en granit udgravning i disse dage.
Familiemedlemmer:
- Elaina de’Lacour (Hertuginde, enke)
- Astra Henriette Alexsandra de’Lacour (Komtesse)
- Marion Lillian de'lacour (Astras mor)
- Unavngivet lillebror

Fox

Tilholdssted: Medanien
Primære indtægtskilde: Vingården som familien lever på, og ellers de billeder som Henry Fox maler og sælger.
Familietraditioner: En årlig jagt i den store skov som ligger bag gården, hvor flere forskellige adelige samles ved gården.
Historie: Fox-familien er en ganske ny, adelig familie. Historien starter hos Henry Fox, som har arbejdet sig frem i tilværelsen og dermed skab den forretning som han har. Ved køb af land i Medanien har han også fået titlen som Greve.
Konflikter og/eller udfordringer: De Dæmoniske Plager har gjort høsten af druerne til vinen sparsom.
Familiemedlemmer:
- Henry Fox (Greve)
- Lily Fox (Komtesse)
- Carl (14-årig søn, bor hos moderen)
- Carolina (Søster til Henry)

Highwell

Tilholdssted: Delt mellem et palæ i Dianthos og et gods to dags-rejser væk mod syd.
Primære indtægtskilde: Vin, Cider og frugt
Familietraditioner: Ældste barn arver, men da denne afgik ved døden efter at allede efterfølgende var giftet bort er det fundne barnebarn Isadora indsat som arving.
Historie: Slægten blev grundlagt omkring år 1500. Den har holdt med Lyset siden og givet adskillige yngre sønner til Lysets hær. Mest kendt for deres vin og meget lidt for politiske holdninger.
Konflikter og/eller udfordringer: Ingen nævneværdige for øjeblikket.
Familiemedlemmer:
- Grevinde Georgianna Highwell, overhoved
- Søn, død
- To unavngivne døtre giftet til andre slægter
- Lady Violet Blackwood (født Highwell), død
- Frøken Isadora Agnes Blackwood, barnebarn og arving til Highwell-slægtens besiddelser.


Korbin

Tilholdssted: Stor herregård lige uden for Tusmørkely
Primære indtægtskilde: Handel af sjældne goder
Familietraditioner: Det er tradition at den ældste søn i familien overtager. Men der er ikke kommet et nyt overhovedet for familien de sidste mange, mange år, og det er der selvfølgelig kommet spekulationer over.
Historie: Korbin slægten er ældgammel, mere end 2000 år. Den blev dannet da en ridder fik adelstitlen som greve efter at have bekæmpet dæmoner og andet ondt yngel og havde gjort store, hæderlige gerninger. Derfor er der nærmest ingen der stiller spørgsmålstegn til det nuværende overhoveds alder og langvarige lederskab over familien.
Konflikter og/eller udfordringer: Plagerne har skabt en del frustrationer for Korbin slægten. Handel har været begrænset og derfor har der været ret meget stilstand på familiens store herregård. Overraskende nok har det dog ikke haft voldsomme udfordringer og det er ikke rigtig kendt hvorfor. Desuden er der ikke mange der rent faktisk tør nærme sig herregården da der er rygter om, at der sker underlige ting derinde.
Familiemedlemmer:
- Grev Adivarius Erik Korbin (Død)
- Grevinde Solia Korbin (Død)
- Grev Lorgath Arkio Korbin (nuværende greve/overhoved over slægten)
- En del fætre og kusiner


Linley

Tilholdssted: Linley Gods lidt syd for Hovedstaden.
Primære indtægtskilde: Landbrug fra gårdene der holder til på Linley families jord. Både opdyrkning af jord og opdrætning af dyr.
Familietraditioner: Familiens førstefødte skal læres op i håndtering af godsets indtægt. Hvert afkom skal udøve et speciale som er passende for den omtalte. Ekempler kan være: sang, musik, fægtning, bueskydning, skriveri eller maleri.
Unge døtre giftes fordelsmæssigt under Isari. Dvs. de aldrig gifter sig under deres egen titel.
Historie: Linley er en mindre familie men med lang linje i familietræet der går tilbage mange generationer. Der er blevet født betydeligt flere kvinder frem for mænd i slægten så derfor har navnet ikke været så meget ud som familien kunne have ønsket. Til gengældt kontakterne er til gengældt skabt mange steder via giftemål.
Linley godset har stået næsten lige så længe som familien har eksisteret og er et symbol på landbruget og naturen der folder ud syd for hovedstaden.
Konflikter og/eller udfordringer: Plagerne har gjort høsten forfærdelig hvilket går ud over indkomsten for godset.
Familiemedlemmer:
- Merry Caroline Martha Linley  (Grevinde)
- Alexander Igor Carlos Linley (Merrys far, død)
- Helena Frederica Anne Linley (Merrys mor, død)
- Emma Blanche Sofia Linley (Merrys søster, død)

Lochtree

Tilholdssted: I bjergkæden mellem Kzar Mora og tættest på Dianthos
Primære indtægtskilde: Handel fra deres miner de har lavet i bjergene, og told på nogle eftertragtede handelsruter.
Familietraditioner: Der har altid kun været en rigtig overhoved, manden der skabte hele denne slægt. Men siden at det kun er meget få der ved han stadig lever. Er der en eller to formelle overhoveder der bliver valgt på ny hver gang de skulle dø. Det går ikke efter første fødte, eller en direkte linje fra det første hoved. Men hvem der er stærkest i magien de har tilegnet sig. Derfor bliver de stærkeste alle presset fra barnsben af. Hele familen tilbeder Zaladin. Og hvert år bliver der holdt rådsmøde mellem de højeste stående i slægten, for at diskutere hvordan de skal overkomme det kommende år.
Historie: Denne slægt er et par tusinde år gammel, men man skal langt tilbage for man rammer deres storhedstid. Jo ældre at Quesnel er blevet, desto mere forskruet er deres grundlag også blevet. De er blevet ofre for ritualer, lukkede porte for folk der ikke er en del af slægten. Og kun meget få udvalgte får lov til at forlade fortet/borgen i bjergkæden. Selvom de ikke åben gør dette, har de i mange årtier støttet mørket og dens tiltag i verden.
Konflikter og/eller udfordringer: Lochtree slægten, har på intet tidspunkt været vellidt af nogen. De køre udelukkende på tradition og familie. Selv de tjenestefolk der er på fortet, er folk der har boet der i generationer, som har forpligtet sig igennem blodritualer så de aldrig kan forlade dem. Der går mange rygter om dem, og det er også blevet svære og svære for dem faktisk at danne et godt grundlag for deres handler. Men da deres formue er så stor, og deres familie efterhånden er så forsvindende lille. Har de alligevel formået at leve en hvis standart, selvom at det siden hen ligner en mere faldefærdig ruin end det pragtfulde fort det var tilbage i deres storhedstid.
Familiemedlemmer:
- Overhoved, og første i slægten: Quesnel Lochtree (Levende - NPC)
- Hans kone Prunella Lochtree (Død - NPC)
- Ældste søn Koby Woodruff Lochtree (Død - NPC)
- Datter Maxime Noell Lochtree (Formodes død - Levende NPC)
- Yngste søn Federico Ryman Lochtree (Død - NPC)
- Efterkommer Ivan Lochtree (Levende - NPC)
- Nesta Lochtree, Ivans hustru (Levende - NPC)
- Deres søn, Isaak Lochtree (Formodes død - Levende)
- Deres søn, Savaric Lochtree (Levende - NPC)
- Datter: Pleasence Lochtree
- Søn: Chaunce Jaron Lochtree
- Ivans søster, Anastasia Lochtree (Levende - NPC)
- Anastasias mand, Isaiah Keagon Noell Lochtree (Levende - NPC)
- Deres ældste søn: Drago Oswald Ackley Lochtree


Morton

Tilholdssted: Mellemstor herregård lige grænsen til Tusmørkedalen mod Dianthos.
Primære indtægtskilde: Handel af råmaterialer fra minedrift
Familietraditioner:  Slægts-titlen som Greve overgår til den nærmeste mandlige slægtning, når den gamle Greve dør.
Historie: For næsten 500 år siden blev Morton-slægten ophøjet til grevestand efter en heltegerning udført af den daværende ældste søn. Hædringen kom i stand efter en smule indflydelse fra Hyde Oakley, som herefter tog navneforandring og siden har været en æret gæst i huset. Slægten har også sørget for, at han med nogle års mellemrum altid fik en ny identitet, han kunne bruge som dække.
Konflikter og/eller udfordringer: Familiens primære indtægtskilde har været udvinding af råmetaller og krystaller fra Tusmørkebjergene. Det har været en meget lukrativ beskæftigelse, men de senere år er deres årer langsomt tørret ud og hvis ikke familien snart finder på noget smart, vil de være nødt til at begynde at tærre voldsomt på deres private reserver.
Familiemedlemmer:
- Grev Thomas Morton (navn kan diskuteres)
Grevinde og børn er en mulighed, men ikke et krav.


Reier

Tilholdssted: En borg ganske tæt på Hovedstaden omgivet af familiens grund. [billede]
Primære indtægtskilde: De gårde, Abel lejer ud til bønder, samt de penge der er blevet optjent gennem generationer.
Familietraditioner Et årligt familiemøde, der mere eller mindre altid udvikler sig til interne skænderier og forfærdelig stemning. Familien har tendens til at læne sig mere mod Mørket, end Lyset, dog ikke officielt.
Historie: Familiens historie er blevet videregivet mundtlig gennem generationer inden den endelig blev skrevet ned. Den taler om familiens grundlægger (Abel, men det står der ikke), der kom fra kummerlige kår, men formåede at finde vej til rigdom. Hvordan er uklart, men der går rygter om aftaler med magiske feer og solgte sjæle til dæmoner.
Konflikter og/eller udfordringer: Familien er præget af voldsom intern konflikt, og der er en vis udfordring i, at den yngre generation går og pønser på at skille sig af med Abel.
Familiemedlemmer:
- Abel C'ez Reier (Baron)
- Hecate Reier (Komtesse)
- Shireen Reier (Komtesse)
- Så meget som 40-60 tip-tip-tip-tip oldebørn af Abel, da familien har bredt sig utroligt meget.

Sinnett

Tilholdssted: Ved skovene nord for Lazura
Primære indtægtskilde: Jagt, opdræt og salg af kreaturer og heste, handel af pels og pelsvarer.
Familietraditioner: Titlen går videre til den førstefødte søn, en kvinde vil aldrig kunne stå som familiens overhoved.
Alle drengebørn bliver trænet i jagt og våbenbrug, hvorimod kvinderne primært bliver undervist i mere ”feminime” fag som dans, syning og madlavning.
Der afholdes en stor 3 dage lang jagt i starten af vinteren hvert år, hvor alle familiens mænd og betydningsfulde folk fra andre familier deltager. Jagten bliver også set som en form for manddoms prøve for familiens yngre mænd.
Historie: Familien fik sin adelige titel efter flere heltemodige gerninger og deres store hjælp og tildeling af ressourcer da Krystalisianere forsøgte at generobre Nordkrystallandet.
Konflikter og/eller udfordringer: Den nuværende greve er langt fra velset, hverken af de lokale eller af sin familie. Han er en grådig mand, som efterhånden har skabt sig mange fjender, hvilket også påvirker familiens nuværende handelsaftaler og muligheder for nye aftaler.
Familiemedlemmer:
- Grev Sinnett (Overhoved - NPC)
- Grevinde Sinnett (Død - NPC)
- Laurenne Sinnett (Komtesse)
- Merric Sinnett (Junker)

Stukley

Tilholdssted: Familiegods i Medanien[billede]
Primære indtægtskilde: Landbrug, mest afgrøder. dyrene på gården er mange men mest en hobby. (heste til væddeløb og den slags)  
Familietraditioner: Godset falder til førstefødte uanset køn. Dog er det meget normalt at yngre søskende forbliver tilknyttet, da der er plads nok til flere familier på stedet. Børn, der ikke giftes bort, bliver derfor oftest boende på godset.
Historie:  Slægten er gammel og stammer fra år 800, dengang var slægten dog købmænd, meget succesrige købmænd. Lyset gav dem det faldefærdige gods og nogle få hektar land og titel, for den gode service de havde udvist landet. Historien fortæller at det er Hans Theodor Stukley der sammen med sin tvilling, overtog det faldefærdige gods fra sin fader. Han bestemte sig for at gøre noget ved stedet. og igennem købmandskab og gode invensteriger fik han tilkøbt flere og flere hektar land som han hyrede bønder til at farme for ham, alt imens hans Tvillingebror Klas Stukley jævnede godset med jordet og fik opbygget hovedbygningen til det men idag ser som Stukley Gods. Men pengene blev små for de to brødre med de høje drømme om velstand og på trods af deres sans for købmandskab fik de alligevel bid for stort af kagen. det var Klas der reddede stedet ved at gifte sig med Rikkelin (slægt ukendt) Rikkelin vidste sig ligesom sin mænd at have gode evner indenfor købmandskabet og med nye ideer og tanker ude af boksen fik Rikkelin familiens formue igen at vokse, dog med byggeriet sat på pause.
Som tiden er gået er godset dog vokset, og på trods af efterhånden mange år som adlige, er der stadig en vis form for købmandsblod i fortagende, Stukley familien har i hvert fald sjældet økonomiske problemer.
Det var først mange år efter, at de to sidefløje blev tilføjet hovedbygningen. og igen gik der er par generationer før de store stalde blev bygget udenfor bygningen.
Konflikter og/eller udfordringer: Godset har altid haft op og nedture. pt er de hårdt plaget af de plager der har hærget. Pesten tog mange, for ikke at snakke om at tørken fik ødelagt afgrøderne.
For første gang lider stedet også af en smule pladsmangel da Godest har fungeret som et sted folk kunne søge tilflugt fra krigen, og plagerne. det har sat madlageret ude af balance, og der arbejdes på at finde mad nok.
Familiemedlemmer:
- Lord  Raymond Hans Stukley
- Lady Anna-Lize Stukley
- Gabrilla Karolina Stukley (Barn af ægteparret, 28 år)
- Gregors Kendahl Stukley (Barn af ægteparret, 27 år)
- Glorianna Kimberley Stukley
- George Kim Stukley (Tvillingebror til Glorianna)
Thurston

Tilholdssted: Familiegods lidt uden for Hovedstaden
Primære indtægtskilde: Hesteopdrættere
Familietraditioner Ældste søn overtager, men har oftes sine brødre (hvis nogen) til at bidrage. Traditions tro, vil andre sønner af slægten mælde sig til lysets hær for at vise families velvilje og stand hos Lyset.
Historie: Slægtens tildeling af adelig titel skete omkring det 1000 århundrede - præcist tidspunkt er ikke videre kendt. Denne tildeling blev givet af Lysets Konge, der var tilfreds med denne alliance til landets bedste hesteopdrættere, der behjælpeligt tildelte heste til krigen.
Konflikter og/eller udfordringer: Avlshopperne er i få antal, grundet plagerne. Derudover er de nuværende ledere af familieslægtens yngste søn sporløst forsvundet.
Familiemedlemmer:
- Lord Bilius Thurston og hans kone Lady Regina Thurston
- Parrets 5 sønner, svigerinder (4 stks) og børnebørn.
- Næstyngste søn: Castione 'Løvehjerte' Thurston
- Yngste søn: Lord William Benjamin Thurston

Er din karakter en del af en adelsfamilie, som ikke er på listen, så send gerne en PB med ovenstående information om familien. Listen opdateres løbende.
~ Krys ~


33 brugere følger tråden
Du har ikke rettighed til at skrive i dette forum

Chatboks

Gæst
[smilies]

IC-Chat