Følgende er en liste over straffe, som din karakter kan blive påført, ved at bryde landets love. Det er den regerende magt, i øjeblikket Lyset, som bestemmer loven.

Opdages din karakter i en forbrydelse, vil vedkommende blive overmandet af ordensmagten. I tilfælde af mindre forbrydelser som tyveri eller slagsmål, vil man blive smidt i arresten med det samme. Alvorligere forbrydelser bringes for en domstol, hvor en dommer samt et udvalgt råd, afgører forbryderens straf. 

Hvis din karakter er smidt i arresten for en forbrydelse, er det OK at du "spoler" tiden, så du kan komme til at spille med karakteren hurtigt igen - eller at du lader vedkommende undslippe. 
Karakterer, der undslipper deres straf eller modsætter sig anholdelse får i stedet en dusør på sit hoved. Dusøren afhænger af forbrydelsens alvor, som det kan ses herunder. Karakteren kan få fjernet dusøren igen ved at tage sin straf eller blive erklæret død. 

Efterlyste karakterer optræder på efterlysningsopslagstavlen.

Forbrydelser mod Riget:

Ildpåsættelse:
Straf: Op til et års fængsel eller straffearbejde. Betaling af udgifter til reparation samt bøde på op til 2 diamanter alt efter skadens alvor.
Dusør: 5 safirer

Spionage mod Lyset:
Straf: Død ved hængning eller op til 10 års fængsel, straffearbejde eller eksil.
Dusør: 2 diamanter

Besiddelse af stjålne/ulovlige varer:
Straf: Bøde svarende til varernes værdi.
Dusør: 5 jadestykker

Forgiftning af byernes brønde:
Straf: Død ved hængning eller op til 10 års fængsel eller straffearbejde.
Dusør: 5 safirer

Tyveri:
Straf: Piskeslag samt fængsel i op til en uge. Bøde svarende til værdien af de stjålne genstande.
Dusør: 5 jadestykker

Forræderi mod Lyset:
Straf: Død ved hængning eller indespærrelse på livstid.
Dusør: 10 diamanter

Forstyrrelse af offentlig ro og orden:
Straf: Bøde på op til 2 jadestykker
Dusør: 1 jadestykke

Brug af magi for at udgive sig for at være en officiel person:
Straf: Op til 10 års fængsel eller bøde på op til 10 diamanter alt efter situationens alvor.
Dusør: 2 safirer

Varulve, vampyrer eller mørkelvere:
Straf: Livsvaring fængsling, grundet faren for deres omgivelser. Død ved hængning, hvis de samtidig har begået andre, alvorlige forbrydelser.
Dusør: 2 safirer

Medlemmer af Mørkets Hær:
Straf: Død ved hængning eller op til 10 års fængsel, straffearbejde eller eksil.
Dusør: 5 safirer


Forbrydelser mod Guderne:

Vold mod en præst eller præstinde:
Straf: Op til en måneds fængsel, piskeslag samt bøde på op til 5 safirer
Dusør: 2 safirer

Forstyrrelse i templerne:
Straf: Bøde på op til 4 jadestykker og forvisning fra området.
Dusør: 2 jadestykker

Offentlig blasfemi mod guderne:
Straf: Bøde på op til 4 jadestykker og forbud mod at tale offentligt.
Dusør: 2 jadestykker

Tyveri fra templerne:
Straf: Op til tre måneders fængsel og tilbagebetaling af den dobbelte værdi af de stjålne genstande.
Dusør: 1 safir

Gravrøveri/gravskænding:
Straf: Op til en uges fængsel samt bøde på op til 2 safirer
Dusør: 5 jadestykker


Forbrydelser mod indbyggere i Krystallandet:

Vold eller voldtægt:
Straf: Op til en måneds fængsel, piskeslag samt bøde på op til 5 jadestykker
Dusør: 5 jadestykker

Indbrud eller røveri:
Straf: Op til tre måneders fængsel, værdien af eventuelt stjåle eller tilskadekomne genstande + 5-10 jadestykker i bøde.
Dusør: 5 jadestykker

Afpresning:
Straf: Bøde på op til 2 diamanter alt efter afpresningens alvor.
Dusør: 1 safir

Kidnapning:
Straf: Fængsel eller straffearbejde op til 8 år, bøde på op til 2 diamanter som kompensation til den kidnappedes familie.
Dusør: 1 diamant

Mord:
Straf: Død ved hængning eller op til ti års indespærring eller straffearbejde. Bøde på op til 5 diamanter betales til den afdødes familie.
Dusør: 2 diamanter 

Slaveri/Slavehandel: (Andre steder end Rubinien)
Straf: Fængsel eller straffearbejde op til 10 år.
Dusør: 2 diamanter

Brug af magi til at påvirke en borgers handlinger uden samtykke:
Straf: Bøde på op til to diamanter alt efter situationens alvor. Særlige alvorlige tilfælde straffes med forbud mod at bruge magi.
Dusør: 1 safir


Byvagterne
Loven håndhæves af byvagterne, hvis opgave er, at indfange forbryderne og sørge for, at de for deres straf. Vagterne går ikke aktivt ud og jager folk, med en dusør på sig, men de har et godt overblik over hvem, der er efterlyst. Byvagterne arbejder altid i grupper, når de tilkaldes, så det er ikke muligt for en enlig forbryder at overmande dem.

På trods af navnet ‘byvagt,’ har byvagterne indflydelse i det meste af Krystallandet, selvom det er deres hovedopgave at patruljere i hovedstaden. Nogle byvagter udstationeres også i mindre landsbyer rundt om i landet og patruljerer langs landevejene.

Læs mere om byvagterne her: https://krystallandet.dk/viewtopic.php?t=9442
~ Krys ~