Den første plage: Pesten


Ganske få dage efter, at den magi, der havde holdt Kzar Moras porte lukkede, var blevet brudt, fandt man det første pestoffer i Hovedstaden. Manden brændte af feber, og man bragte ham hurtigt til helbredelseshuset.
Den følgende dag blev de, der havde rørt ved ham også syge, og inden for kort tid var pesten over hele byen. Frygten bredte sig, og det blev efterhånden tydeligt, hvor pesten var kommet fra: ingen med dæmonisk blod i årerne blev ramt at sygdommen.

Kzar Moras hævn var begyndt.

Det viste sig at være umuligt at bruge healende evner på pesten, og mange healere var allerede selv ramt. En anden ting viste sig dog at kunne helbrede pesten: indtagelse af blod fra en dæmons fysiske krop.
Lyset kaldte det blasfemisk, og det blev hurtigt forbudt at indtage det dæmoniske blod. I stedet fik pestofrenes familier besked på, at bede til gudinden Isari. Måske ville hun vise sig at være nådig - men imens folk bedte i afmagt, begyndte de første af pestens ofre at dø.


Praktisk information

 • Alle racer undtagen dæmoner (inklusive ikke-fuldblodsdæmoner) kan blive smittet af pesten.

 • De, der befandt sig i Kzar Mora i det øjeblik, pesten blev sendt ud i landet, er ligeledes immune over for pesten. (Det vil sige størstedelen af Mørkets Hær samt andre, der søgte til dæmonriget.)

 • Pesten starter med en voldsom træthed og feber. Efter nogle dage begynder ofrets hud at blive helt sort og den skaller af i flager. Til sidst mister pestofret fornemmelsen for omverdenen og begynder at hallucinere kraftigt. Døden indtræffer typisk få dage herefter.

 • Rører man ved et af pestofrene, er det meget sandsynligt, at man selv bliver smittet med pesten.

 • Forsøger man at bruge healende magi på pestofret, vil det bremse udviklingen af pesten og ofret ser ud til at få det bedre, men et par dage senere tager sygdommen igen overhånd. Healen vil føle sig umådeligt afkræftet og er udtømt for chakra i flere dage efter forsøget på at heale pestofferet.[/*:m]

 • Pesten kan bekæmpes ved indtagelsen af blod fra en dæmon. Ud over den smugle, helbredelseshuset har adgang til, sælges det for dyre priser af byens kriminelle på Det Sorte Marked. Selvom en dæmon har besat en menneskelig krop, kan blodet stadig bruges, det det er påvirket af dæmonen.
  (Blod fra halvdæmoner kan også kurere pesten, men der skal noget større mængder blod til.)

 • Mistroen over for dæmoner stiger voldsomt. Nogle af landets kriminelle begynder at drive decideret jagt på dæmonerne for at skaffe deres blod - noget der gøres bedst ved enten at slå deres fysiske krop ihjel eller tage dem til fange.

 • Man bestemmer naturligvis selv, om man ønsker at lade sin karakter blive ramt af pesten. Sygdommen spreder sig hurtigt, og selv om den er startet i Hovedstaden, vil den også snart ramme andre dele af landet. De fleste karakterer vil sandsynligvis have bekendte, familie eller andet, der rammes af pesten.

 • Den 4. April tillod Lyset endelig brug af dæmonblodet i Hovedstaden. Det blev et krav at dæmoner, der befinder sig inden for bymuren dagligt skal lade sig tappe. Dæmoner, der nægter, anses for at være fjender af Lyset og anholdes. Dæmoner, der frivilligt lader sig tappe er blevet lovet en pengemæssig kompensation.

 • Lyset tillader kun at man indtager det dæmonblod, Helbredelseshuset uddeler til de hårdest ramte. Al anden handel med blodet er stadig forbudt.
  Trofæer

  Du kan opnå trofæer i dette plot ved at:

 • Lade din karakter smitte med pesten[

 • Hjælpe med at helbrede en karakter, der er smittet med pesten

 • Deltage i en plottråd, der er relateret til pesten