Evner, tilladelser og godkendelse
KrystalKrystal
Skaberinden

Rang: Administrator
Tilmeldt: 06.06.2005
Posts: 3885
20.01.2015 15:25


Liste over evner


Din karakter har mulighed for at have to forskellige magiske evner. Du finder helt selv på disse, men de skal overholde vores almindelige regler og begrænses rimeligt, så de ikke er for "overpowered". På denne side kan du finde en liste over almindelige/populære evner i Krystallandet og hvordan, de kan begrænses. 

Hvor meget du kan med din magi bestemmes af, hvor meget chakra du har valgt at tildele til karakter. Chakra er en magisk ressource, som din karakter trækker på, hver gang vedkommende bruger magi. Jo mere chakra, din karakter har, jo kraftigere magi i jo længere tid, kan din karakter frembringe.
Under magiske evner, vil du også blive bedt om at angive på en skala fra 0-10 hvor dygtig din karakter er till at kontrollere sin magi. Du kan sagtens have kraftig magi, som du har svært ved at kontrollere, eller svag magi, som du mestrer til perfektion. Husk at jo ældre end karakter er, jo mere tid har vedkommende haft til at træne sin evne.
Hvis du vælger "0" til ovenstående, vil det sige at evnen er passiv. En passiv evne er helt uden for din karakters kontrol, og kan være en, der altid er aktiveret (f.eks giftigt blod) eller en, som aktiveres uden din karakters indblanding (f.eks. ufrivillige syner om for-/fremtiden). Bemærk at passive evner stadig kræver chakra.

En evne kan godt gøre mere end én ting, så længe den har et generelt tema, men det er ikke tilladt at have "alt i en"-evner, hvor man f.eks. både kan flyve og skyde med ildkugler.
Vær også opmærksom på, at KL ikke har et koncept som "besværgelser" hvor man kan lære ny magi.

Listen herunder beskriver blot de mest almindelige evner her på KL samt deres begræsninger, så det er naturligvis tilladt at selv finde på helt andre evner til sin karakter.
~ Krys ~

KrystalKrystal
Skaberinden

Rang: Administrator
Tilmeldt: 06.06.2005
Posts: 3885
20.01.2015 15:27
Ild-, vand-, jord- eller vindmagi. (Element-magi)
Popularitet: Element-magi er meget populært.
Evnen indebærer: Element-magi indebær kontrol over ét element. Man vælger altså om det skal være vand, ild, jord eller andet. Bemærk at nogle vælger sand, træer, græs, blomster og lignende. Disse tæller også som element-magier, blot i underordnede kategorier.
Evnen indebærer ikke: En element-magi indbærer altså at du har kontrol over ét element. Du kan derfor ikke kunne kontrollere både ild og vand i samme evne.

Eksempel: Med denne evne kan du: Ild
Chakra 1-5:
- Danne ildkugler i håndfladerne (eller andre brugerbestemte områder, fx ud af øjne, mund eller fødder. Kan din karakter det, så skriv det i Evne-feltet), som evt. kan kastes/skydes efter modstandere. Størrelse kan variere, men maksimum størrelsen for sådan en ildkugle er en basketball-størrelse.
- Antænde brændbart materiale ved at berøre det.
- Selv være immun for at blive brændt af ild
Chakra: 6-10
- Selvantænde samt andtænde brændbart materiale på afstand.
- Skabe ildregn, som kan brænde dine modstandere. 
- Hidkalde større og farlige ild-kugler eller hele bølger af ild.

Eksempel: Med denne evne kan du: Vand:
Chakra 1-5:
- Kontrollere større vand-ressourcer, såsom søers vand, havets vand, vandpytter, vand i glas mv. Dette indebærer, at du kan løfte vandet og transportere det i luften.
- Ånde under vand.
- Forme vand, f.eks. til små kugler.
Chakra: 6-10
- Manipulere vands temperatur, så det f.eks. kan fryse til is eller koge. Det er også muligt til dels af kontrollere is, selvom det er tungere at arbejde med en vand. Alternativt kan man have en ren is-evne for at udvide sine muligheder. 
- Hidkalde en flodbølge, når i nærheden af større vand-ressourcer, såsom en sø eller havet.
- Trække vand ud af luften og manipulere det. Mængden af vand vil naturligvis være mindre, end hvis karakteren stod ved siden af en vand-ressource.

Eksempel: Med denne evne kan du: Jord:
Chakra 1-5:
- ENTEN kontrollere jord og sten, kan få jorden til at stige og falde (bakker og dale) langsomt og kan løfte sten med tankerne. Bemærk at du kun kan løfte din egen kropsvægt i sten, maks. Kan fornemme når andre bevæger sig på jorden i i nærheden.
- ELLER kontrollere planter, kan få planter til at gro, skabe liv i ellers døde planter. Kan fornemme hvis et træ mangler vand, og kan høre, at det vokser, ved at lægge øret mod jorden eller træet.
Chakra: 6-10
- ENTEN du kan hidkalde klipper og sten, som kan skyde op af jorden. Har kontrollen til at forme jord og klippestykker samt fremkalde mindre jordskælv.  
- ELLER udvidet kontrol af planter. Du kan hidkalde store slyngplanter, som vokser op af jorden, og få dem til at beskytte dig. Du kan gøre død jord frugtbar og få planter og træer til at vokse til deres fulde størrelse (eller endnu mere) på få minutter.

Eksempel: Med denne evne kan du: Luft:
Chakra 1-5:
- Du kan kontrollere vindene, og skabe store pust, der kan slå din modstander omkuld (Op til 40 m/sek pust - orkanstyrke).
- Du kan nedkøle eller opvarme luften. (ned til -15 grader Celcius, op til 35 grader Celcius).
- Du kan løfte mindre genstande ved hjælp af vinde
Chakra: 6-10
- Du kan stabilisere luften, så du kan flyve.
- Du kan skabe en tornado.
- Du kan løfte større genstande ved hjælp af vinde.


Anden detalje: Du kan som sagt kun have ét element per evne. Dette er de generelle retningslinjer for element-evner, men det er ikke nødvendigt at du følger dem helt. Der vil dog blive slået ned på evnen, hvis den kan mere, end karakteren har chakra til.

Kort sagt: En meget populær evne, som kan en masse ting.

Krav for godkendelse: Des mere du beskriver denne evne, des bedre. Evnen bliver for det meste godkendt: Man bør dog skrive nogle få retningslinjer for, hvad karakteren kan med element-evnen. Med ild-evner er det vigtigt at notere, om karakteren er immun over for ild, og for vand-evner skal der stå, om karakteren kan trække vejret under vand.
~ Krys ~

KrystalKrystal
Skaberinden

Rang: Administrator
Tilmeldt: 06.06.2005
Posts: 3885
20.01.2015 15:28
Usynlighed
Popularitet: Ikke særlig udbredt
Evnen indebærer: At kunne gøre sig usynlig.
Evnen indebærer ikke: At kroppen forsvinder, så man ikke kan blive rørt af andre.

Anden detalje: Evnen minder om "kamuflering".

Eksempel: Med denne evne kan du: Du kan være usynlig i ubestemt tid. Alt efter hvor meget chakra du har, kan tiden variere. Har du sat 1-3 i chakra, er du måske ikke så usynlig, ej heller særlig længe. Har du mere end 5 chakra-point, kan karakteren være usynlig, så længe han eller hun ønsker. Når du helt op på 10 point, så bliver din lyd og lugt mindsket, så du er svær at finde.

Kort sagt: Kort sagt kan du blive forsvindingsmester med denne evne.

Krav for godkendelse: Angiv hvor længe ad gangen, din karakter kan være usynlig.
~ Krys ~

KrystalKrystal
Skaberinden

Rang: Administrator
Tilmeldt: 06.06.2005
Posts: 3885
20.01.2015 15:28
Forvandling
Popularitet: Forholdsvis populær.
Evnen indebær: At kunne forvandle sig til et dyr/et væsen.
Evnen indebær ikke: At kunne forvandle sig til flere forskellige ting. Formskiftning til alle slags dyr; man må nøjes med ét, en lille gruppe eller en bestemt familie af dyr.

Anden detalje: En anden variant af denne evne er formskiftning til forskellige racer. Her må man vælge imellem alle de spilbarer racers udseende, men man må ikke få nogen af deres egenskaber. Det vil sige, at din karakters styrke osv. forbliver den samme. Denne type formskiftning indeholder typisk også muligheden for at skifte køn.

Eksempel: Med denne evne kan du: Forvandle din karakter til et dyr eller give karakteren et andet udseende. Er der tale om dyreforvandling, kan karakteren få dyrets egenskaber: f.eks. nattesyn, hurtighed mm.

Kort sagt: Med denne evne kan du blive, miav, uimodståelig!

Krav for godkendelse: Du skal notere, hvor længe karakteren kan holde den forvandlede skikkelse samt hvorvidt det kræver chakra. Hvis det ikke kræver chakra at holde skikkelsen, skal selve forvandlingen være ret chakra-krævende.
~ Krys ~

KrystalKrystal
Skaberinden

Rang: Administrator
Tilmeldt: 06.06.2005
Posts: 3885
20.01.2015 15:30
Heling/healing
Popularitet: Forholdsvis populær.
Evnen indebærer: At kunne heale sig selv og andre.
Evnen indebærer ikke: At kunne bringe folk tilbage fra de døde.

Anden detalje: Folk med healing-evner får ofte arbejde i Helbredelseshuset!

Eksempel: Med denne evne kan du:
Heale åbne sår og indvendige skader både hos dig selv og hos andre. Hvis du har mere end 4 point i chakra, så kan du også heale brækkede knogler, tænder og andet.
Hvis healingsevnen skal kunne gendanne afhuggede lemmer, skal din chakra være 8 eller højere, man skal besidde en vis kontrol over evnen, og man skal stadig være i besiddelse af den afhuggede legemsdel. Healingsprocessen vil her være meget langsom og efterlade healeren afkræftet i flere dage.

Kort sagt: En evne der kan redde andre mennesker, og dig selv!

Krav for godkendelse: Nævnte begrænsinger for gendannelse af afhuggede lemmer, samt hvor meget og hvor lidt karakteren generelt kan heale, samt hvor tidskrævende det er.
~ Krys ~

KrystalKrystal
Skaberinden

Rang: Administrator
Tilmeldt: 06.06.2005
Posts: 3885
20.01.2015 15:32
Lys/Mørk magi

Manipulation af lys og mørke

Hvad evnen gør: 
Evnen omhandler skabelse og/eller manipulering af enten lys eller mørke. Det er ikke muligt at have både lys og mørkemanipulation i samme evne - man kan dog vælge at også kunne manipulere med graden lys, det vil sige dæmpe eller slukke det.
Evnen er især brugt af Lysets og Mørkets krigere og kan omfatte skabelse af kugler/bølger af lys eller mørke, mørklægning eller oplysning af et område og skabelse af et skjold af mørke eller lys omkring sig,

Krav for godkendelse: 
Der skal noteres i evnen, om karakteren selv er i stand til at frembringe lys eller mørke - eller om vedkommende skal manipulere eksisterende kilder. 
Er du Lysets/Mørkets kriger, giver din amulet dig den nødvendige chakra, der skal til, for at bruge evnen. Du skal dog stadig optræne den, hvis du vil kunne kontrollere den godt.
~ Krys ~

KrystalKrystal
Skaberinden

Rang: Administrator
Tilmeldt: 06.06.2005
Posts: 3885
20.01.2015 15:34
Telepati

Tanke- og sindslæsning

Hvad evnen kan:
Med denne evne kan din karakter aflæse, hvad der foregår i andre karakters tanker. Man kan også vælge en version, hvor  det i højere grad er den anden persons sindsstemning/humør, man fornemmer.
Hvis du vælger det og investerer mere chakra, kan det være muligt for karakteren at skabe et mentalt bånd til en anden karakter og derved både sende og læse tanker, ellers måske ligefrem trænger helt ind i deres hoved for at læse gamle minder og oplevelser - sidstnævnte vil typisk kræve en dybere kontakt til karakteren i form af øjenkontakt eller berøring. 
Karakterer med høj mental udholdenhed vil ofte være sværere at tankelæse eller påvirke.

Når du bruger evnen i dine svar, så gør gerne din medspiller opmærksom på, at de skal beskrive hvad deres karakter tænker.

Krav for godkendelse: 
Beskrivelse af, hvad karakteren præcis kan med evnen - om det er at læse og/eller sende tanker. Det er også en fordel at skrive, om karakteren er i stand til at læse tanker fra flere personer på én gang.
~ Krys ~

KrystalKrystal
Skaberinden

Rang: Administrator
Tilmeldt: 06.06.2005
Posts: 3885
20.01.2015 15:37
Telekinese

At bevæge ting med tankens kraft

Hvad evnen kan: 
Med denne evne kan din karakter bevæge ting og nogle gange personer uden fysisk at røre dem. Jo flere ting ad gangen, man ønsker at kontrollere, jo mere chakra og dygtighed i evnen, kræver det.
Små objekter vil altid være lettere at flytte end tunge objekter, og evnen skal mestres til fuldkommenhed, før man vil være i stand til at få en fuldvoksen person til at hænge i luften.

Krav for godkendelse: 
Det vil være en fordel at beskrive hvor mange objekter, du er i stand til at løfte på en gang, samt hvad det kræver af din karakter (koncentration, øjenkontakt) og i hvor lang tid, karakteren er i stand til at gøre det.
~ Krys ~

KrystalKrystal
Skaberinden

Rang: Administrator
Tilmeldt: 06.06.2005
Posts: 3885
20.01.2015 15:38
Kopieringsevner

Kopiering af andre karakterers magi.

Hvad evnen kan: 
Du har to muligheder med denne evne. Enten kan du kopiere andre folks magi, men hver magi, du har kopieret, forsvinder så snart du har brugt den.
Den anden mulighed er, at man kopierer evnen helt og kan bruge den så meget man vil, men den forsvinder, hvis man kopierer en ny magi.

Du vil altid starte med 1 i "dygtighed til at kontrollere" en kopieret evne. Dette skyldes, at det er en ny magi, du ikke har prøvet før, og den vil derfor være svær for din karakter at styre.

Krav for godkendelse: 
Det skal tydeligt fremgå af evnen, hvordan kopieringen foregår - f.eks. gennem berøring, og om der er en tidsbegrænsning på, hvor længe evnen kan være kopieret. Det skal også tydeligt fremgå hvordan kopieringen virker i forhold til det ovenstående afsnit.
~ Krys ~

KrystalKrystal
Skaberinden

Rang: Administrator
Tilmeldt: 06.06.2005
Posts: 3885
20.01.2015 15:46
Animering/Nekromani

At bringe det døde til live

Hvad evnen kan: 
Bringe liv eller animiation til døde objekter og give disse ordrer. Det kan både være døde kroppe eller noget, som normalt ikke er i stand til at bevæge sig rundt - som f.eks. et træ. 
Det er en meget chakrakrævende evne, og du skal derfor have en chakra på 6 eller over, hvis en større mængde objekter eller meget store objekter, skal kunne vækkes til live. Hvis objekterne effektivt skal kunne angribe modstandere, må der maksimum være fem af dem, og din karakter skal bruge al sin koncentration på at kommandere dem.

Krav for godkendelse: 
Du skal inkludere detaljerne fra ovenstående - herudover skal mindst ét af disse krav skal overholdes, før denne evne kan godkendes:
- Det objekt, der animeres, bevæger sig langsomt og klodset og/eller er ikke kampdygtigt.
- Efter en kortere tidsperiode, mister din karakter kontrollen over det, der er animeret eller det går tilbage til sin inanimerede tilstand.
~ Krys ~

KrystalKrystal
Skaberinden

Rang: Administrator
Tilmeldt: 06.06.2005
Posts: 3885
20.01.2015 15:53
Regenerering

Passiv helbredelse af sig selv

Hvad evnen kan: 
Dette vil stort set altid være en passiv evne - du skal derfor angive et '0' i dygtighed til at kontrollere evnen. 
Med denne evne vil sår påført din karakter over en længere eller kortere periode være i stand til at heale sår og skader. Hvis den skal inkludere udgroning af afhuggede lemmer, skal chakra være 6 eller højere.
Regenerering må ikke foregå så hurtigt, at din karakter vil forekomme udødelig, og din karakter skal stadig føle smerte og udmattelse efter regenereringen.
Evnen kan potentielt også udvides til at inkludere immunitet over for sygdomme, men ikke forbandelser.

Krav for godkendelse: 
Det skal beskrives under evnen hvor meget karakteren er i stand til at regenerere og hvor lang tid, det tager.
~ Krys ~

KrystalKrystal
Skaberinden

Rang: Administrator
Tilmeldt: 06.06.2005
Posts: 3885
20.01.2015 16:00
Svækkelse/Forstærkning

Ændring af en karakters styrke - fysisk, magisk eller mentalt

Hvad evnen kan:
Der er to muligheder inden for denne evne. Den første er mental svækkelse/styrkning: her reducerer eller forstærker man den mentale udholdenhed på et andet væsen, og de vil have lettere eller sværere ved at udføre deres magi. Evnen kan også i stedet gå direkte ind og påvirke hvor kraftig deres magi er.
Alternativt kan evnen være fysisk svækkelse/styrkning: Man forstærker eller reducerer her den fysiske styrke og/eller udholdenhed på en anden person.
Hvis evnen svækker, vil den ikke være i stand til 100% at fratage en anden person sin magi.

Krav for godkendelse:
I din beskrivelse skal du angive hvordan din magi bruges og hvor længe, den påvirker en modstander:
Hvis evnen skal godkendes skal man enten have kontakt med personen i form af berøring eller øjenkontakt for at påvirke dem. Du skal også beskrive hvor længe personen er påvirket - almindeligvis ikke længere tid end et døgn..
~ Krys ~

KrystalKrystal
Skaberinden

Rang: Administrator
Tilmeldt: 06.06.2005
Posts: 3885
20.01.2015 16:08
Paralysering

At gøre andre ude af stand til at bevæge sig

Hvad evnen kan:
Med denne magi kan man paralysere en anden person, således at de er ude af stand til at bevæge sig og måske tilmed bruge magi. Jo stærkere din evne er, jo længere tid kan du holde paralysen. (max 1 time) Er den paralyserede person tankelæser, vil de stadig være i stand til at sende og læse tanker.
Mens man paralyserer en anden person, er man ikke selv i stand til at fysisk angribe eller bruge anden skadelig magi (Da dette ville bryde koncentrationen og dermed paralysen). Man er i stand til, hvis man benytter øjenkontakt, langsomt at bevæge sig væk fra den paralyserede.

Krav for godkendelse:
Beskrivelsen af evnen skal inkludere hvordan man paralysere en person - enten med fysisk berøring eller øjenkontakt i et tidsrum, samt hvor længe modstanderen er paralyseret.
~ Krys ~

KrystalKrystal
Skaberinden

Rang: Administrator
Tilmeldt: 06.06.2005
Posts: 3885
20.01.2015 21:51
Seer

Visioner fra fremtiden eller fortiden

Hvad evnen kan:
Mulighed 1: Karakteren har indsigt i fremtiden og kan se forskellige muligheder, der kan komme til at ske. Dette kan være både nær og fjern fremtid. Syn vil ofte være uklare og i form af brudstykker. De kan komme ukontrolleret eller ved at karakteren koncentrerer sig - eventuelt ved at berøre den person forudsigelsen skal gælde.
Du kan ikke bruge denne evne til at forudse din modstanders næste træk i en kampsituation.
Mulighed 2: Karakteren kan se ting der er sket i fortiden ved at berøre personer (og derved få indsigt i dele af deres fortid), berøre objekter (og derved se, hvor de tidligere har befundet sig) eller befinde sig på bestemte steder (og derved se brudstykker af, hvad der er sket på dette sted.)
Det er muligt at have en kombination af begge muligheder.

Krav for godkendelse:
Syn om fremtiden skal være uklare og ikke nødvendigvis gå i opfyldelse. Viden om fortiden skal ses i brudstykker, og en hel persons fortid vil ikke kunne ses på få minutter: kun dele. Husk at beskrive evnen og dens begrænsninger grundigt.
~ Krys ~

KrystalKrystal
Skaberinden

Rang: Administrator
Tilmeldt: 06.06.2005
Posts: 3885
22.01.2015 12:44
Teleportation

At bevæge sig over afstand på få sekunder

Hvad evnen kan:
Du kan med denne magi flytte dig fra et sted til et andet. Det er muligt, hvis man har meget chakra (5 eller mere), at tage en eller få personer med sig, når man teleporterer. Hvis man ikke kan se det sted, man teleporterer sig til, eller kender stedet godt, kan det dog godt gå galt: man kan ende oppe i luften, 'sidde fast' i objekter el.lign.
Man er velkommen til at tilføje visuelle effekter til teleportationen: at forsvinde/dukke op i et lysglimt eller en røgsky f.eks.. Enkelte karakterer er også i stand til at åbne hele portaler, som andre kan benytte (Kræver en chakra på mindst 8). Det er vigtigt at beskrive, hvor længe disse portaler kan holdes åbne.

Krav for godkendelse:
Grundig beskrivelse af evnen og dens begræsninger: er karakteren i stand til at tage folk med sig, når han/hun teleporterer, hvor langt kan han/hun teleportere sig - kan det lade sig gøre til steder, som karakteren endnu ikke har besøgt?
~ Krys ~

KrystalKrystal
Skaberinden

Rang: Administrator
Tilmeldt: 06.06.2005
Posts: 3885
22.01.2015 18:07
Illusionsmagi

At kunne få en andre til at se ting, som ikke eksisterer

Hvad evnen kan:
Med denne evne kan din karakter skabe illusioner i sin umiddelbare nærhed. Illusionerne kan lægge sig om karakteren og ændre udseendet - eller danne synlige distraktioner i luften. Hvor mange der kan påvirkes af illusionerne afhænger til dels af illsuionens størrelse og livagtighed samt karakterens chakra.
Det kræver koncentration at holde illusionerne - oftest vil en illusion forsvinde, så snart illusionisten selv foretager sig et fysisk angreb, da koncentrationen herved vil brydes.
En variant af evnen kan være at skabe illusionskloner af sig selv til at forvirre en modstander - illiusionerne vil aldrig kunne angribe fysisk, da de ikke har en fast form.

Krav for godkendelse: 
Grundig beskrivelse af evnen og dens begræsninger: hvor længe kan din karakter opretholde illusioner - hvor relatistiske er de? Kan flere personer på én gang narres af illusionerne? Narrer illusionerne kun syns-sansen?
~ Krys ~


11 bruger følger tråden

Besvar emne: Evner, tilladelser og godkendelse

Forfatter: Gæst
Ord: Tegn:

Chatboks

Gæst
[smilies]

IC-Chat