Prins KareemPrins Kareem
Krystalisianer

Kaotisk God
Race: Menneske
Alder: 22

Status: Aktiv
Godkendt: 25.03.2020
Antal posts: 7
Skaber: Chilitoke

Grundlæggende Oplysninger

Fulde navn: Kareem-al-Haytham ibn Sephyran-al-Abbas Kazimi
Kaldet: Prins, Kareem, Lille Ørn, Sølvfalken
Køn: Mand
Alder: 22
Fødselsdag: 3 Juni
Tilhørsforhold: Kaotisk God
Tro: Leander
Erhverv: Prins af Rubinien
Race: Menneske

Udseende

Højde: 184 cm
Vægt: 76 kg
Kareem er delikat bygget, med en lille kæbe og betagende blå øjne. Han holder sit tykke mørke hår mellemlangt, kort nok til at han ikke har en manke at skjule sig men også langt nok til at kunne se ud igennem det hvis nogen skulle have behov for at blive fristet.Hans næse er spis og fin og sider over en lille smal mund. endnu en faktor til at hans delikate næsten feminine udtryk. Hans fysik er i stil med en fægters mere end en krigers. Når det kommer til klædning er det rigt og luksuriøst men ikke prangende eller opmærksomhedskrævende. Det er holdt løst og luftigt som er moden i Rubinen og Kareem foretrækker hvid, guld og Blå, men er naturligvis at finde i Kazimi familiens farver til formelle lejligheder. Kareem bærer smykker ikke for at vise sin rigdom men for at minde andre om hans stand og altid have en bred vifte af metaller ved hånden.

Magi

Magisk evne (1): Metallets indre styrke

Nærer kraft og styrke fra metaller

Kareem er i stand til at trække kraft ud af metaller, forskellige metaller har forskellige virkninger. Desto renere metallet er jo mere kraft er der at finde i det. Når kraften er taget fra metallet, forvandles det til en slags ’rust’. Der ikke er til megen brug andet end fordi meget magisk teoretisk interesserede.

Neden for ses en ufuldstændig liste over de metaller Kareem har prøvet at optage kraft fra:

Jern: Kraftens metal
Fordel: Styrke, Intelligens
Ulempe: Overlegenhed

Kobber: Det formelige metal
Fordel: Smidighed, Kreativitet
Ulempe: Impulsivitet

Sølv: Refleksionernes metal
Fordel: Kampteknik, Kløgt
Ulempe: Besættelse

Guld: Det uforgængelige metal
Fordel: Fysisk udholdenhed, Mental udholdenhed
Ulempe: Stædighed

Platin: Det reneste metal
Fordel: Chakra
Ulempe: FjernhedHer følger en nøje gennemgang af evnen, dette afspejler ikke Kareems opfattelse eller forståelse af evnen men derimod hvordan den virker fra et mere teknisk perspektiv.
----
En note om metal mængder.

Mønter, ringe og knapper:
Giver kun nok til at man kan bevise en ændring det kan ikke bruges til andet end et enkelt trick til at imponere til fest eller i baren.
Varighed en enkelt handling eller et par sekunder.

Større smykker og bestik
Giver nok til at man kan kører et minuts tid eller for en kraftig handling som er tydelig.

Våben
Op til ti minutter eller en ændring der er så tydelig at fysikken ændres, det er på dette tidspunkt muligt at se evenens effekt med det blotte øje.

Massive genstande, statuer eller rustning
Op til en time med mærkbar effekt eller et minuts tid der kan matche andre evne bruger.
----

Metal kan påvirkes af evnen på meget nær afstand grænsende til direkte kontakt, det vil sige at gennem tøj eller handsker er muligt men ikke reel afstand. Det er muligt at gøre gennem ‘overført kontakt’, dvs hvis der holdes om spidsen af en metalstang er det muligt at påvirke hele metal stangen selv om der ikke er kontakt med hele stangen.

De i ovenforstående beskrevne effekter var proportionalt med mængden af optaget metal. De kan så enten forbrugs kort og kraftigt eller langt og svagt. Dog ender man nemt med at blive fortabt i ulempen hvis det gøres i mere end en time. Det frarådes på det kraftigste at sove eller drømme imens man er påvirket af metallerne da det risikere at lave permanente indvirkninger i din personlighed.

Ulempen er en ‘føleses/personligheds’ ændring metallet bringer med sig, det giver ikke kun sin kraft også en del af sin ‘natur’. Som beskrevet i forestående paragraf så er det endten kort og voldsomt eller langt og snigende.

Det er muligt at optage legeringer, men de indeholder i sagens natur mindre af det reelt ønskede metal.

Det er ikke muligt at oplagre metallerne, når det optages forbruges de enten langsomt og svagt eller kort og kraftigt.
Grundet dette ender man hurtigt med at blive meget sær eller fuldstændigt fortabt til ulemperne hvis man anvender flere metaller samtidigt, ydermere er det relativt besværligt at have store mængder af forskellige metaller ved hånden.

En langsom brug af evnen ville kunne hæve de involverede styrker til lidt over det normale niveau.
En kraftigt og kort brug ville kunne hæve det svarende til dedikerede evner inden for det felt, men kun så længe der er metal at forbruge.

Særlig note om inteligens, det er ikke fordi at der opstår spontan viden, brugeren af denne evne vil blot være istand til at læse og skrive bedre og hurtigere eller drage konklusioner som ikke brugeren ikke ville kunne nå til under normale omstændigheder. Bruges den kort og kraftigt er det også muligt at tale sprog man ikke kender til normalt da man kan ‘regne’ ud hvordan de hænger sammen baseret på hvordan andre omkring dig taler dem.
Dygtighed til at kontrollere evne: 0 (passiv)

Magisk evne (2): Sølvfalkens færd

Forvandling til dyr: Vandre falk

Kareem kan tage skikkelse af en Vandre falk med en prætig og beskue Rubinens kyster og vider fra luften.
Forvandlingen selv er en uværdig og langsom affære om det er den ene eller den anden vej.
Dygtighed til at kontrollere evne: 7

Personlighed

Styrker:
Alsidigheden i hans evne.
Hans position i samfundet.
Han villighed til at lytte og forstå.

Svagheder:
Forbandelsen nedkaldt over hans far som nu har ramt ham selv.
Hans klasseblindhed.
Han ide om at han er en vis og lærd ung mand der ved alt hvad der er at vide og bedst kan hjælpe resten af verden.
Overforbrug af Vin, Medicin og Beroligende stoffer.


Generel beskrivelse af personlighed:
Kareem er en ildsjæl der brænder med ungdommens passion og mangel på retning overbevist om at han høje uddannelse og position giver ham en unik indsigt og ret til at hjælpe alt og andet til at leve et bedre liv om de selv mener de har brug for den hjælp eller ej. Blid stemmeføring og et blødende hjerte forhindre dog ikke Kareem i at være en trænet debattør eller filosof. Han afgiver ofte en følelse af afslappet overlegenhed og som om at han aktivt skal gå ned i tempo for at lade andre følge med.

Når det kommer til relationer er Kareem en mand der har mange af dem, men ganske få tætte hans position i Rubinen gør at han ikke mangler når det kommer til folk der ønsker at være tæt på ham, men ofte handler det ikke om at være der sammen med eller for Kareem men derimod prinsen. Dette har ført til at de eneste han har tætte relationer til er familien, og alle andre bliver vurderet ud fra en ret kynisk kalkule da han antager at de først og fremmest er der for deres egen vindings skyld. Det betyder ikke at han afviser eller afskyr andre blot at de bliver holdt på en vis afstand og aldrig får lov at komme helt ind.

Sidst bør der også nævnes ‘Byrden’ Det mere poetiske navn givet til den forbandelse hans egen mor har nedkaldt, og som nu rammer ham. De gode dage mærker Kareem næsten ikke til den, men de dårlige dage er det som at gå med søm i alle lede og huden badet i brændende olie. For slet ikke at tale om drømmene. Alt noget der har ført til at Kareem til tider har et højt forbrug af medicin eller andre måder at dulme smerten på.

Baggrundshistorie

Der er et gammelt ordsprog i Rubinien hvor jeg kommer fra.
”Kun en kvindes vrede brænder kraftigere end ørkenens sand”.
En sandhed jeg kun kender alt for godt.
En kvinde sagde engang til mig ”Jeg er din eneste redning”. Dengang troede jeg på alt hvad man sagde til mig. Jeg har lært at man ikke kan stole på hvad alle siger. Senere fortalte hun mig at min far var et monster, hun var en af dem jeg stolede på. Jeg har lært at folk kan bedrage. De sidste ord jeg hørte hende sige, var en forbandelse. Jeg har lært ikke at dvæle mere ved tanker om den kvinde, hende som var min mor.

Jeg er Kareem-al-Haytham ibn Sephyran-al-Abbas Kazimi, Prins af Rubinien og dette er starten på min krønike.

Således begynder Kareems krønike, et værk nogen betragter med stor iver for den betydning han havde for Rubinien og Krystallandet, andre ser det som endnu et selv for helligende stykke bras lavet af adlen for at få dem til at virke vigtige, andre igen læser den som noget nær et eventyr eller en romantisk fortælling med håb, kampe og kærlighed.

Den første del af krøniken beskriver hans spæde barndom i paladset, hvordan han knap nok kan huske de første af hans læremestre eller hans mor, det sidste er et mere omdiskuteret emnet grundet hendes exit fra rubinen og den forbandelse hun nedkastede over Kazimi slægtens arving.
”Du er et monster, beklædt med guld men rodden inden i! Ingen kvinde du ikke har magt over, vil nogensinde kunne tilgive dig for dine gerninger; Jeg forbander dit navn, din slægt og den jord du går på! Som du nu benægter mig en fremtid tager jeg din, må din arving føle al vægten af dine beslutninger, må han mærke folkets smerte som sin egen, lad landets dårligdom være hans sygdom. Vid at dette er dit værk Sephyran”.
Kareem beskriver sin følelser og tanker om den kvinde som værende blandet i årene efter, dette ændrer sig dog drastisk da hans to ældre brødre dør og han selv bliver arving.

Nu da han selv mærker tyngden og smerten fra forbandelsen forsvinder tvivlen hurtigt og de ord der er at finde om kvinden er langt hårdere, grænsende til hadske. Der er flere passager hvor den unge prins leger med tanken om det måske var forbandelsen der drev hans brødre i graven. Det er dog også en tid hvor prinsen kommer sin fader nærmere, de har en fælles sorg over hans brødre, men også begge et håb om at gøre riget til et bedre sted for at lette forbandelsens byrde.

Blandt lærde er det dog tiden kort før denne omvæltning der er en af de mere interessante, en periode der ofte bliver omtalt som de vilde år. Tiden efter at Prinsen blev træt af at lære af bøger og følte en trang til at opleve, ikke kun steder men også folk og kulturer. Det var i denne tid at han var officer i flåden og tilbragte et år sammen med de gamle stammer i ørkenen for at forstå den gamle del af riget bedre. Prisen skriver ikke detaljeret om denne tid, men har det ofte med at referer tilbage til den med en slags nostalgisk glæde, tanker om en tid hvor han havde mindre ansvar og mere tid til at forme sig selv. Han taler også her om sine første romancer som man og ikke blot et forelsket barn. De fleste af disse affære er dog kort levede da han sjældent er noget sted længe. Der er dog enkelte der påstår at han nåede at blive gift ude i ørkenen, men der er intet konkret bevis på dette.

Da Prinsen atter vender tilbage er det da hans ældste broder dør og han nu er gået fra tredje arving til anden. Det er nu nødvendigt at han bliver klar til opgaven skulle det være nødvendigt. Historien er som oftest brutal og det bliver nødvendigt for ham at træde til langt tidligere end nogen havde forventet. Tiden efter han blev arving og overtog forbandelsen er hård, men forsonende med hans far fyrsten. Prinsen udtrykker om den tid at det var en hård bitter tid hvor de tog mænd endte med at forstå hinanden på en ny måde en forståelse der gjorde det klart at de var forskellige men ønskede begge det samme. Velstand for riget og slægten, vejen til det mål var dog ofte genstand for debat. Prisen ynde at reformere og modernisere i en grad som var useet, noget Fyrsten oftest modsatte sig enten af personlige grunde eller fordi at Rubinen simpelthen ikke var klar til den vision endnu.

Prinsen og Fyrstens debatter er livlige mange og sunde, men faktum er at det blev nødvendigt for prinsen at være en mere aktiv del af styret, så i 2019 drager han med Fyrsten rundt i riget for at følge gerningen mere nært.
Familie: Levende:
Søn af Sephyran & Safiya

Valentin IV (Halv Onkel)
Corvina (Tante)

Resten af Kazimi slægten.

Døde:
Jabir (Ældste bror)
Faruk (Ældre bror)

Nuværende levested: Ved sin faderes side

Andet

Forbandelsen, nedkastet af hans moder, over hans far som nu rammer Kareem selv:

”Du er et monster, beklædt med guld men rodden inden i! Ingen kvinde du ikke har magt over, vil nogensinde kunne tilgive dig for dine gerninger; Jeg forbander dit navn, din slægt og den jord du går på! Som du nu benægter mig en fremtid tager jeg din, må din arving føle al vægten af dine beslutninger, må han mærke folkets smerte som sin egen, lad landets dårligdom være hans sygdom. Vid at dette er dit værk Sephyran”.

Poetisk omtalt som 'Byrden'

Færdighedspoints

Fysisk styrke: 5
Kampteknik: 8
Smidighed: 6
Fysisk udholdenhed: 5
Kløgt: 7
Intelligens: 6
Kreativitet: 4
Mental Udholdenhed: 4
Chakra: 5

Chatboks

Gæst
[smilies]

IC-Chat