Først pesten. Derefter det magiske kaos og til sidst tørken. Det var ikke tider, hvor det var nemt at undervise på en skole for magiske vidundere. Flere af eleverne og underviserne var omkommet under plagerne, og skolen var afhængig af, at Lyset ville bidrage med de fornødne midler til at støtte projektet. 
Som sult og kaos hærgede landet, blev en endelig beslutning truffet. Der var ikke længere krystaller nok i statskassen til at de kunne ødsels væk på undervisning af børn i Medanien, og med et tungt sind måtte skolens beboere endelig se dørene lukke sig helt.

På en af de første vinterdage ankom flere vogne, der havde til opgave at tage skolens elever til Hovedstaden. Her ville de blive bragt til et nyåbnet børnehjem, der også husede mange af dem, hvis forældre ikke havde overlevet pesten og tørken. Nogle af børnene var dog allerede stukket af fra skolen, og man vidste ikke, hvor de var taget hen.
Hvad underviserne angik, håbede mange at få arbejde hos nogle af landets rigere familier. Det var en tid hvor simpel overlevelse stod højere på dagsordnen end lærdom, og mange frygtede, at de gik en svær tid i møde.På grund af inaktivitet har vi valgt at lukke ned for Tywing-skolen. Det har været vores indtryk, at de, som har haft karakterer tilknyttet sted, har været for isoleret fra resten af landet og derfor har haft svært ved at finde spil.
Vi opfordrer til, at I finder ud af, hvad der videre sker med jeres karakterer, nu hvor de ikke længere er elever eller undervisere på skolen :)
~ Krys ~