Kort Information

I dette emne kan du læse om Elemantalerne som du møder i Krystallandet. Du kan møde Elementaler både som spilbare karakterer og som NPC (non-playable character - altså ikke-spilbare). Det er vigtigt at du har i baghovedet, at Elementaler er nogle voldsomt stærke racer, som ikke kan nedlægges af den almene borger. Alt efter hvorledes dine stats ser ud, og hvilke magiske evner du har, vil det ca. tage tre eller fire normale mennesker at nedlægge en enkelt Elemental. Chancerne for overlevelse er ca. 20%.
Bemærk, at der dog vil blive slået hårdt ned på spil-bare Elementaler, som spiller powerplay. Nok er de stærke, men de er ikke uovervindelige.

Generelt om Elementaler
Dette gælder for alle elementaler, ved mindre andet står skrevet!
Elemental er en meget meget sjælden race! De har kun én evne; deres element. Til gengæld er deres element-evne vanvittig stærk og den overskrider normalt menneskes element evner. (Fx vil en Ild-Elemental besejre et menneskes der kan kontrolere ild, på teoretisk plan.) Elementalere kan have følgende elementer: Luft, jord, ild, vand. Derudover findes der også vandnymfer (og forgreninger af de 4 elementer). Vandnymfer er vand-elementalere, der kan ligne normale mennesker fuldstændigt.
Elementaler lever en menneskealder og deres udseende følges dermed. Man bliver født som elemental og fødes af elementaler. Man kan ikke SENERE blive elemental og man kan ikke være halv-elemental.
Udseende: Nogle kan ligne mennesker (Vandnymfer fx) med et udseende, som er stærkt præget af deres element, på forskellig måde. De fleste elementaler ligner dog deres elementer, som gud ville have skabt dem; en jord-elemental kunne ligne et vandrende bjerg, med hoved, ben og arme, en ild elemental kunne ligne en blanding af en drage og et menneske, med flammende øjne mv.. Kun fantasien sætter grænser. Ingen elemental ligner sin forgænger.
Levealder: 0-150 (Ved mindre andet står skrevet)
Levested: Et område, der er gør deres elementale natur mulig, e.g. en ild-elemental vil oftest være ved et tørt område eller måske en vulkan.
Højde: Kan variere meget. De største elementaler (sten- og træ-elementaler) kan blive 3,5 meter høje.
Vægt: Varierer MEGET!
Mørkets Lord har fået sine tjenere til at sætte plakater om i forskellige dele af landet, hvor borgerne kan læse hvad de skal gøre, såfremt de møder en Elemental:

Opråb!
Ved mødet mellem en almen borger og et væsen af Elemental-racen, bør følgende råd udøves:
- Møder du en Elemental alene, så forhold dig i ro. Den vil højst sandsynligt angribe dig, men hvis du begynder at angribe, flygte eller på anden måde vise form for liv, vil den uden tvivl dræbe dig hurtigere.
- Jages du af en Elemental, sørg da for at løbe imod ubefolkede områder, for at undgå at sætte andres liv i fare.
- Det er forbudt at kommunikere med en Elemental, og man straffes herfor!
- Det er forbudt at opholde sig på Topalis.
- Det kan have fatale følger at tage kampen op med en Elemental.


Vand
» Is-elemental

Grundlæggende: En is-elemental er som navnet antyder en elemental, som kontrollerer kulde og dermed is og sne. De kan færdes overalt, men trives bedst i køligere områder.
Udseende: Is-elementaler kan fødes i en menneskelig skikkelse, men noget der får dem til at skeje meget ud fra den menneskelige race, er deres kolde og blege hud, tomme øjne, hvide hår og blå-lilla læber og negle. De ligner i grove træk et frossent lig, såfremt de er født i en menneskelig skikkelse.
Evne: Is-Elementalers evner skærmer mest over temperatur sænkning. De kan sænke temperaturen, langt under frysepunktet (dog ikke til et dødeligt niveau) i en radius af 7-10 meter. Derudover kan de fryse væsker til is ved berøring. Is-Elementaler har brug for en kilde, hvis de skal udøve deres is-magi, altså behøver de fx regn eller hav. De kontrollerer vand kun i en sådan udstrækning at de kan forme det, og altså bevæge det rundt ved at lave isbaner, som det kan bevæge sig på/i.
Stærkest når... Når de befinder sig i fugtige områder, nær vandhuller/-fald/havet/mv..
Svagest når... Når de befinder sig i hede og tørre områder.

» Nymfe
Grundlæggende: Nymfer har brug for vand, for at kunne overleve. De kan ligne mennesker til ukendelighed, men deres største problem, er deres behov for at opholde sig i vandet. En nymfe kan ikke være på land i mere end 12 timer, før den dør.
Evne: Nymfer har en mild kontrol over vand-elementet. Derudover kan de selvfølgelig ånde under havet og tale med dets væsner. Nymfer kan hydrofisere sig selv, altså opløse sin egen krop til vand. Nymfer kan også tage alle dyre skikkelser, dog kun i albino-form.
Stærkest når... Når de opholder sig i vandet.
Svagest når... Når de har opholdt sig på land for længe. Især også varme og tørre områder.

» Vand-elemental
Grundlæggende: Vand-elementaler er herskere over vandet. De kontrollerer både vandet i menneskekroppen, havet og damp. Alle aspekter af vand, ligger under vand-elementalens kontrol. De fødes meget sjældent i en menneskelig form, men når de gør, ligner de meget det menneskelige is-elemental.
Evne: Vand-elementaler benytter oftest deres evner til oversvømmelser, voldsomme regnskyl eller tsunamier. Hvis de påvirker vandet i en menneskekrop, kan de dog ikke dræbe, men blot gøre personen utilpas og i værste fald meget syg.
Stærkest når... Når de er i nærheden af vandholdige områder og om natten, hvor solen ikke bager på dem. Stærkest ved fuldmåne.
Svagest når... Midt på dagen, om sommeren. I tørre og varme områder.


Jord
» Træ-elemental
Grundlæggende: Træ-elementaler er en genre helt for sig selv. De kan beskrives som enter, altså en slags levende træer. Træ-elementalernes levealder kan strække sig over flere hundrede år, da de ældes ufatteligt langsomt. De kan ikke fødes i en menneskelignende skikkelse.
Evne: Det helt særlige ved træ-elementalerne er deres evne til at tilkoble sig naturen. De kan få træer til at spire og gro på få sekunder, de kan beklæde alt med græs på et øjeblik. De kan koble sig til træernes rodnet, og på denne måde få informationer om alt der sker i skoven, sågar hele landet! Enterne har ikke nogle rigtige offensive evner, udover deres styrke. Til gengæld kan en træ-elemental genoplive ét væsen i deres levetid, ved at ofre sig selv. Træ-elementalernes blod virker derudover helende på både mennesker og natur.
Stærkest når... de er omgivet af planter - alle slags!
Svagest når... de er omgivet af ild. Derudover er en anden massiv svaghed for træ-elementalen, den langsomme bevægelser og reaktionstid.

» Lamiae (slange underkrop)
Grundlæggende: Lamiae er endnu en særlig elemental-type. De har ligesom nymfen meget menneskelige træk, bortset fra deres underkrop, som er den fra en slange. De er kendt som elementalernes sirener, med deres ubeskrivelige skønhed og smukke stemmer, som de benytter sig af for at lokke deres ofre nær. De er kødædere og jager alt og alle som kommer i nærheden.
Evne: Lamiaen's særlige evne er at kunne manipulere med dyrene. De kan infiltrere dyrenes simple tanker, og få dem til at angribe, spionere eller noget helt tredje. Dette betyder også at Lamiaen kan læse og forstå dyrs tanker.
Stærkest når... de er i kontrol, i en given situation.
Svagest når... de jages; grundet deres slangekrop, kan de ikke bevæge sig hurtigt væk fra en potentiel fare.

» Jord-/Sten-elemental
Grundlæggende: Jord-elementalen, ofte kaldet en sten-elemental, kan ikke beskrives meget bedre, end et omvandrende bjerg. De kan i sjældne tilfælde have lidt menneskelige træk, men deres hud er tør og kold som jorden, deres øjne mørke og læber ru. Denne elemental kan, ligesom træ-elementalen, leve i flere århundreder.
Evne: Jord-/Sten-elementaler har ikke nogen evne som så, udover at deres hud er massiv - næsten ubrydelig. Des større elementalen er, des sværere er det at komme igennem det massive lag sten, som omgiver dens hjerte. Disse elementaler er kendt for deres enorme styrke, og det siges at de kan få bjerge til at vokse op af jorden, når de springer/hopper.
Stærkest når... de er oppe imod modstandere, som kræver at komme tæt på for at skade dem. De fleste våben skader ikke denne elemental.
Svagest når... de er imod folk med distance-angreb.
Vind
» Temperatur-elemental
Grundlæggende: Temperatur-elementalerne fødes i menneskelig skikkelse (da de ikke har en fast skikkelse selv). Den primære forskel fra dem og normale mennesker er deres skiftende øjenfarve, men andre forskelle kan forkomme (konstant skiftende hårfarve er en af dem).
Evne: Denne elementals evne er, som navnet antyder, temperatur-skift. De kan få temperaturen til at stige voldsomt, eller falde ned under frysepunktet. Denne evne virker i en radius af 50 meter, hvor graderne stiger/falder tilbage til det normale, des længere væk man kommer fra elementalen selv.
Stærkest når... Når de kæmper imod krigere - altså folk som kræver at bevæge sig.
Svagest når... Når de kæmper imod magikere, som har magt over enten ild eller is.

» Vind-elemental
Grundlæggende: Vind-elementaler fødes i menneskelig skikkelse, og kendetegnes da med deres lyse hud, hår og øjne.
Evne: Som vind-elementaler, kan de selvfølgelig kontrollere vinden i form af vindpust og tornadoer. Vind-elementaler kan derudover bevæge sig rundt, som vindpust; altså de skifter ganske enkelt form, og bliver til et vindpust. På denne måde kan de bevæge sig over lange afstande på få sekunder. (Denne evne bruges ikke i kamp, da den tager meget energi)
Stærkest når... Når de opholder sig øde områder, hvor vinden ikke kan blive afskærmet.
Svagest når... Når de befinder sig i tætbevoksede områder, bjergkæder eller byer, hvor vind kan blive bremset.

Ild
Ild-elemental:
Grundlæggende: Ild-elementaler kan fødes i menneskelig skikkelse, i en fuldstændig elementaliseret skikkelse men også i en dæmon-lignende skikkelse. Kun fantasien sætter grænser for Ild-elementalerne, som er de mest veludviklede og frygtede elementaler. Ild-elementalernes eneste store svaghed er vand, især når de har den totalt elementaliserede skikkelse. Deres hjerte er en flamme, som kan slukkes af vand.
Evne: Kontrol over ild. De kan frembringe ild, antænde tørre, brandbare genstande eller antænde sig selv.
Stærkest når... Ild-elementalerne er generelt bare stærke. Dog har de én stor svaghed.
Svagest når... Når de berører vand. Ild-elementalen kan ikke tåle for meget kontakt med vand.

Magma-elemental:
Grundlæggende: Magma-elementaler er en race, som er halvt ild- og halvt sten-elemental. Dette indebærer, at de har et mix af de to typer i sig. De har Sten-elementalens fantastiske styrke og massive krop, men ild-elementalens evne til at smelte ting.
Evne: Grundet elemental-blandingen, kan magma-elementalerne frembringe magma/lava (smeltet sten), som de kan bruge til angreb.
Stærkest når... Når den befinder sig et sted, hvor klippeblokke og bjerge kan hjælpe den med sin evne (den skal have sten/bjerge at smelte, for at benytte sig af sit angreb).
Svagest når... Når den befinder sig i kolde og våde områder.