Skriftlig bekendtgørelse udsendt af Lysets Dronning:

Til alle borgere i Hovedstaden

Det er fra denne dag tilladt at benytte dæmonisk blod til helbredelse af pesten. Pestramte bedes henvende sig på Helbredelseshuset. Blod vil blive prioriteret til de hårdest ramte. Healere, byvagter og præster, hvis hjælp har været uundværlig under pesten, behandles før alle andre.

Dæmoner og halvdæmoner, der befinder sig i byen, skal dagligt henvende sig på helbredelseshuset for at lade sig tappe. Nægter man som dæmon dette eller forsøger man at forlade byen uden et vigtigt ærinde, vil man blive anset for at være fjende af Lyset og blive straffet for dette.
Dæmoner, der frivilligt afgiver blod, vil efter pestens ophør modtage en passende kompensation.

Dæmonblod, der ikke uddeles gennem Helbredelseshuset er stadig forbudt og illegal handel med dette vil resultere i straf. Husk at vi ønsker, jer, byens borgere det bedste. At selv opsøge dæmoner for at skaffe deres blod vil sætte jeres liv i unødig fare.