Dæmonernes Rige


I 2000 år havde dæmonriget, Kzar Mora, været afskåret fra omverdenen. I gamle tider havde krige raset mellem dæmonerne og de andre racer, for Kzar Moras dæmoner så sig selv som værende stærkere og mere egnede til at herske over hele landet.
Det lykkedes dog i slutningen af dæmonkrigene for de andre racer at forsejle dørene til Kzar Mora og indespærre de fleste dæmoner i deres eget rige ved hjælp af den stærkeste magi, der nogensinde var udøvet i landet. De dæmoner, der befandt sig uden for Kzar Moras porte blev jaget, ind til de til sidst indgik en fredspagt med de andre racer.

Som årene gik blev Kzar Mora efterhånden glemt blandt menneskene. Hemmeligheden om, hvad der holdt dæmonerne indespærret i riget var for længst blevet begravet, og selvom grupper af dæmoner i de følgende århundreder desperat forsøgte at genåbne riget, forblev Kzar Moras døre forseglede.

Ind til denne dag.

Præcis 2000 år var gået siden forseglingen af dæmonriget, og en mand i spidsen for en hær var på vej mod Kzar Moras lukkede døre. Han vidste, at nu - efter så mange århundreder - var magien svækket tilstrækkeligt. Hans trofaste tjenere havde skaffet ham oplysninger, der igen kunne bringe Kzar Mora ind i Krystallandet.
Han vidste, at dæmonerne var hævntørstige. Og han vidste, at de var stærke. To årtusinder havde de haft til at arbejde på deres hævn mod de andre racer: en hævn, der ifølge Mørkets Lord ville efterlade landet svækket og dets folk spredt for alle vinde. Herefter ville han blot kunne række sin hånd ud mod tronen, og den ville blive hans..

I sin tid havde dæmonerne af De Syv Dødssynder hersket over Kzar Mora, men efter rigets forsegling var kaos udbrudt blandt dæmonerne. Nogle af Dødssynderne og deres børn var blevet fanget uden for riget og deres magt svækket.
Nu herskede tre ærkedæmoner i stedet over Kzar Mora. De havde fortsat dødssyndernes arbejde og samlet umådelige mængder af magi. Det eneste, de havde tanker for var hævnen: Hævnen, der skulle tvinge de andre racer i knæ, når portene endelig blev åbnet. Hævnen der i form af en række plager ville ramme landet.
De vidste dog ikke, at de var blevet forrådt. For den mand, der igen åbnede rigets porte, kendte deres navne. Og han ønskede at bruge dæmonernes hævn til sit eget formål.

...


Den korte udgave

Mørkets Hær har åbnet portene til det gamle Dæmonrige Kzar Mora og har søgt tilflugt inden for dets porte. Det er lykkes Mørkets Lord at binde rigets herskere til sin vilje samt skabe alliancer blandt andre af rigets dæmoner, og resten af landet er nu truet af Kzar Moras hævn: en række frygtindgydende, magiske plager som vil ramme landet.


- Kzar Mora er nu en del af Krystallandet, og det er muligt at komme dertil. Mørkets Hær har slået sig ned her, og mange andre skabninger - halvdæmoner, mørkelvere og orker, som er jaget i resten af landet - har også søgt tilflugt inden for Kzar Moras porte.
- Mørkets Lord og dem, der tjener ham, holder nu til i fæstningen Kzar Dûn.
- De dæmoner, der har været spærret inde i Kzar Mora er splittede. Til dels er det glade for at se Kzar Moras herskere overvundet, da manges loyalitet ligger hos dødssynderne, men de er ikke nødvendigvis glade for Mørkets Hærs tilstedeværelse. Mest af alt er de hævngærrige over for resten af landets befolkning, som de stadig giver skylden for indespærrelsen.
- Frygt og racehad over for dæmoner breder sig hastigt i landet. De andre racer frygter af de dæmoner, der ellers har befundet sig i andre dele af Krystallandet, vil slutte sig til de hævngerrige dæmoner i Kzar Mora.
- Kzar Moras hævn vil ramme landet i form af en række plager. Dette bliver i form af længere plots, som kommer til at påvirke de fleste karakterer. Mere info om dette vil følge.


Reaktionstråd

Se her, hvis du ønsker at skrive din karakters reaktion på, at Kzar Mora er blevet åbnet: http://krystallandet.dk/viewtopic.php?f=518&t=9214