Fraktioner, Klaner, Bander og Lign.
KrystalKrystal
Skaberinden

Rang: Administrator
Tilmeldt: 06.06.2005
Posts: 4023
07.02.2011 17:35
Her kan du finde en række grupper, klaner, bander og lignende, som din karakter kan tilmelde sig. Bemærk at ikke alle klaner er åbne for tilmelding hele tiden. Nogle klaner bestyres af medlemmer andre styres af admins.
Ønsker du selv at oprette en klan, så spørg en admin først. Har du allerede en klan, kan du benytte opslagstavlen og vores facebookgruppe til at lede efter flere medlemmer.

Bemærk at nogle klaner/grupper kun tillader at du er medlem i én gruppe/klan.
Du kan se nogle af vores eksisterende grupper og deres medlemmer her.

OFFICIELLE GRUPPER:

Lysets Hær
Forkæmpere for lyset og godheden. Hører under den regerende magt i Krystallandet. Lysets Dronning er deres leder.
Læs mere!

Mørkets Hær
Forkæmpere for mørket, som ønsker at fjerne Lyset fra tronen og overtage magten i landet. Mørkets Herre er deres leder. 
Læs mere!

Byvagterne
Opretholder ro og orden i orden, primært i Dianthos, men udsendes også til andre dele af landet. Byvagtskaptajnen er deres leder. 
Læs mere!


BRUGERSTYREDE KLANER:

De Sorte Dæmoner
Denne klan af dæmoner holder til  i Krystalbjergene i det kolde nord. Klanens hersker er en dæmon kaldet Ra's Al Ghul, som er meget magtliderlig og ønsker at få fuld kontrol over landet. Alle dæmoner der har noget at tilbyde kan få en plads i klanen.
Du kan kontakte Krave eller ansøge direkte om at blive medlem her.

Proteaus
Proteaus er et tyvelaug med fraktioner spredt ud over hele landet. Lauget beskæftiger sig primært med tyveri, videresalg og smugling. Du kan kontakte Eli eller ansøge om at blive medlem her.

Thatos' Orden
En munkeorden der holder til ude ved Diamantbugten. De er alle trænet i kampsport af forskellig slags, og holder sig neutrale til den generelle krig i landet. Ansøg om at blive medlem her.

Topalisfolket
Topalis folket har delt sig op i to grupper, nogen der ønsker forandring, og andre der vil forsatte deres tradition med at være racerene. Kontakt Krave eller Zofrost for mere info.

Ulveklanen
Varulve har længe været jaget i de andre racer, og en flok har nu fundet sammen i Ulvehøj i Medanien. Klanen er et tilflugtssted for varulve, og er for så vidt fredelig. De passer sig sig og forsøger blot at overleve. Klanens leder er Miranda Silver, og du kan ansøge om at blive en del af den her.

Verbatim
En hemmelig organisation der handler med viden. De har hovedkvarter på Smaragdøen, og har folk over alt i landet, der går og finder information hvor de kan. Folk i deres netværk er alt fra de mest sølle tiggere til adelige af den højeste rang. Ansøg om at blive medlem her.

~ Krys ~

KrystalKrystal
Skaberinden

Rang: Administrator
Tilmeldt: 06.06.2005
Posts: 4023
14.06.2019 21:06
Gruppe: Lysets HærLysets Hær beskytter landet mod onde magter. Medlemmer af hæren bærer en amulet med Lysets Kraft, der giver dem ekstra magisk beskyttelse, som tak for deres tjeneste for landet.
Både rig og fattig kan melde sig til hæren, så længe der vurderes, at man er renhjertet og har de nødvendige kampegenskaber. Det er dog almindelig skik blandt landets adelige familier at give en søn eller datter til hæren.

Man starter sin tjeneste i hæren som almindelig soldat - eller hvis man er yngre, som væbner. Viser man loyalitet og lederegenskaber, har man mulighed for at stige i graderne. Alternativt er der mulighed for at blive optaget i hæren som felthealer eller spion, eller som sømand i flåden.
Ønsker du at oprette en karakter til Lysets Hær, så kontakt gerne en admin forinden, så du kan få tildelt den ekstra magi. Skriv under erhverv hvilken brigade og evt. deling, din karakter hører ind under.

Hærens opdeling

Hæren består i alt af omkring 12.000 mand. Herunder ses, hvordan de er fordelt.
Som del af Lysets Hær, vil din karakter være i en deling. Det anbefales, at du overvejer om delingen skal navngives, og om der er noget særligt ved den - f.eks. om soldaterne typisk er af en specifik race eller specialiserer sig i en særlig form for våbenbrug.
De samme overvejelser bør gøres omkring skib og besætning, såfremt din karakter er en del af Lysets Flåde.

Ønsker du at opnå en lederposition i hæren, kræver det at din karakter har en mængde års erfaring, har deltaget i flere kampe/slag/opgaver for Lyset og har udvist stor loyalitet.
Kontakt en admin/moderator, hvis du er interesseret i en af disse roller. Rollerne giver en højere ingame position, men der medfølger ikke administrativt ansvar.

Brigade
2 Brigader: Griffens og Dragens udgør Lysets hærstyrker til lands.
Ledes af Lysets General.

Regiment
2 regimenter per brigade. 
Ledes af hver deres Oberst.

Kompagni
16 kompagnier per regiment. Hvert kompagni har 2-4 felthealere tilknyttet.
Ledes af hver deres Major.

Deling
4 delinger per kompagni. 30-40 mand per deling.
Ledes af hver deres Korporal.

Flåden
50 skibe med hver deres kaptajn. Er uden for brigaderne.
Herunder fem højtrangerende kaptajner med rangen kommandørkaptajn

Flåden ledes af Lysets Admiral.

Riddere
Hæren har omkring 150 drageryttere og 100 grifryttere (Riddere) fordelt på brigaderne.
Ridder er en særlig forfremmelse givet til dem, som har dygtiggjort sig i hæren, og som ofte også er oplagte til højere positioner som major og oberst.


Spioner
Lyset har omkring 100 spioner i deres tjeneste. De ledes af Spionmesteren.


Navngivne delinger og flådeskibe:

"De Tapre Små" - deling bestående af halvdyr på under 50 cm (Korporal: NPC)

"Østens Øje" - Admiral Bastian Simmons skib
"Hviskeren" - Kommandørkaptajn Lynn Valerievs skib


Krav til karakterer, der vil optages i Lysets Hær:

- Karakteren har evner inden for kamp (magi eller våben)
- Karakteren har "god" eller "retmæssig neutral" som tilhørsforhold. (Det mest passende tilhørsforhold for Lysets Hær er Retmæssig God)
- Karakteren er 18 år eller ældre. (12 år, hvis du blot ønsker at være væbner)
- Karakteren har ikke tidligere begået nogen form for kriminalitet, som Lyset kender til.


Hærens opgaver:

- At beskytte Dianthos og områder af landet, der er under eller allieret med Lyset.
- At bekæmpe Mørkets tilhængere og farlige kriminelle
- At begrænse kriminalitet og opspore sammensværgelser imod tronen

Medlemmer af hæren har fri adgang til Dianthos og Krystalpaladset. De udstyres med udrustning og våben bærende Isaris symbol. Højere rangende i hæren har egne gemakker på paladset.
Det er til en hver tid tilladt for soldaterne at låne heste fra staldene.

Ekstra Magi

Som soldat i Lysets Hær får man også en ekstra (altså en nummer 3) magisk evne, hvor man kan vælge mellem følgende 3 muligheder:

Offensiv:
Lysende flammer: Kan forme kugler af helt hvid ild i hænderne, som kan skydes efter en modstander eller bruges til at sætte ild til brændbare genstande. Ilden lyser kraftigt op og føles umådelig varm - endnu varmere en normale flammer: brugeren af evnen er derfor også kun selv i stand til at holde flammer i hånden i få sekunder.

Defensiv:
Beskyttende lys: Kan fremmane skarpe lysglimt, der kan blænde en modstander eller for et ganske kort tidsrum lyse et område op. Krigeren kan også samle lys omkring sin krop i et form for lysende skjold: skjoldet er ikke uigennemtrængeligt, men angreb vil møde modstand i luften og derved blive svækket. 

Regenerering:
Lysets hånd: Kan samle lys i sine håndflader, der kan lukke og heale mindre sår og skrammer, samt dulme smerte. Større skader kræver flere timers intens brug af evnen. Ar, der kommer efter brug af denne evne på sår, bliver helt hvide og nærmest lyser en smule.

Magien i den ekstra evne stammer fra en amulet, man får tildelt, når man bliver en del af Lysets Hær. Evnen skal trænes som enhver anden evne, men den kræver chakra fra amuletten og ikke selve din karakter. Skulle man desertere fra Lyset vil magien i amuletten omgående blive afbrudt.

Lysets Riddere

Karakterer, der har udmærket sig særligt i hæren, har mulighed for at blive slået til Ridder. Dette giver følgende yderligere karakterfordele:
- 5 ekstra points til at fordele under 'Færdigheder'. (I alt 55 point at fordele)
- Mulighed for at få tilknyttet en drage eller en grif, som selv navngives af ridderen. Vær dog opmærksom på, at drager kun må bruges i kampsitationer, hvor man har fået tilladelse af en admin eller de andre deltagere i en tråd.

Kravene for at få en ridderkarakter er mindst 80 ingame posts på karakteren, deltagelse i relevante plottråde eller udførelse af arbejde for hæren ingame og en generel vurdering fra admin/mods omkring hvorvidt karakteren opfylder kravene og ikke spiller unødvendigt OP.

Lysets General

Lysets General er den øverste leder af Lysets Hær. Selvom Lysets Dronning har det øverste ord, stoler hun på, at generalen har en større viden inden for krigstaktik, end hende selv. Oftest er det derfor Lysets General, der lægger planer og strategier for hvordan de onde skal bekæmpes.
Under sig har generalen sine oberster, majorer og korporaler. Han arbejder i samråd med Admiralen, der leder Lysets Flåde.

Du kan se de nuværende medlemmer af lysets hær i listen over forskellige grupper.

~ Krys ~

KrystalKrystal
Skaberinden

Rang: Administrator
Tilmeldt: 06.06.2005
Posts: 4023
14.06.2019 21:09
Gruppe: Mørkets HærMørkets Hær er tilhængere af dæmonen Merihem, Mørkets Herre, som de hellere ser herske over Krystallandet end den nuværende magt: Lyset. De, som tiltrækkes af Mørkets side er ofte kriminelle, udsatte racer, som har været jaget af Lyset og andre, der ikke kan indfinde sig under Lysets samfund.

De holder til på Obsidianøerne - en vulkansk øgruppe ud for den vestlige kyst, hvilket betyder, at en stor del af hæren består af en flåde. De har endnu ikke magten til at angribe direkte, men Mørkets Herre er en tålmodig dæmon, og hans loyale støtter hærger kysterne og forsøger at rekruttere mere magt.

Man starter i Mørkets Hær som almindelig soldat. Viser man loyalitet og lederegenskaber, har man mulighed for at stige i graderne. Alternativt er der mulighed for at blive optaget i hæren som felthealer eller spion.

Ønsker du at oprette en karakter til Mørkets Hær, så kontakt gerne en admin forinden, så du kan få tildelt den ekstra magi. Skriv under erhverv hvilken brigade og evt. deling, din karakter hører ind under.

Hærsammensætning

Hæren består i alt af omkring 8000 mand. Herunder ses, hvordan de er fordelt.
Som del af Mørkets Hær, vil din karakter være i en deling. Det anbefales, at du overvejer om delingen skal navngives, og om der er noget særligt ved den - f.eks. om soldaterne typisk er af en specifik race eller specialiserer sig i en særlig form for våbenbrug.
De samme overvejelser bør gøres omkring skib og besætning, såfremt din karakter er en del af Krakens Brigade.

Ønsker du at opnå en lederposition i hæren, kræver det at din karakter har en mængde års erfaring, har deltaget i flere kampe/slag/opgaver for Mørket og har udvist stor loyalitet.
Kontakt en admin/moderator, hvis du er interesseret i en af disse roller. Rollerne giver en højere ingame position, men der medfølger ikke administrativt ansvar.

Brigade
Mørkets Hær er delt i to brigader, Hydraens Brigade som udgør styrkerne til lands og Krakens Brigade som udgør styrkerne til vands (flåden). 
Ledes af Mørkets General.

Regiment
3 regimenter. (Kun Hydraens brigade)
Ledes af hver deres Oberst.

Kompagni
10 kompagnier per regiment, med hver 2-4 felthealere tilknyttet. (Kun Hydraens brigade)
Ledes af hver deres Major.

Deling
4 delinger per kompagni. 30-40 mand per deling. (Kun Hydraens brigade)
Ledes af hver deres Korporal.

Flåden
70 skibe med hver deres kaptajn. (Kun Krakens Brigade)
Herunder syv højtrangerende kaptajner med rangen kommandørkaptajn


Riddere
Hæren har omkring 150 drageryttere fordelt på regimenterne i Hydraens Brigade.
Ridder er en særlig forfremmelse givet til dem, som har dygtiggjort sig i hæren, og som ofte også er oplagte til højere positioner som major og oberst.


Spioner
Mørket har omkring 100 spioner i deres tjeneste. De ledes af Spionmesteren.


Navngivne delinger og flådeskibe

"Det Røde Korps" (kompagni) - Major: Cayden

"Sønner af Skyggen" - specialdeling af snigmordere, der også udfører andre opgaver, der ikke må opdages, men som skaber kaos bag fjendernes linjer. (Major: Cayden)

"Dronning Ethelihns Hævn" (flådeskib) - Kommandørkaptajn: Gabriel Erik Faust


Krav til karakterer, som optages i Mørkets Hær:

- Karakteren har evner inden for kamp (magi eller våben)
- Karakteren har "ond" eller "neutral" som tilhørsforhold. (Karakterer der følger Mørket er oftest Retmæssig Onde)
- Karakteren er 15 år eller ældre.


Hærens opgaver

- At bekæmpe den nuværende regeringsmagt og Lysets Hær
- At beskytte Obsidianøerne og det omkringliggende farvand
- At terrorisere kysterne og skaffe nye soldater og slaver til hæren

Medlemmer af Mørkets Hær overholder som regel ikke landets almindelige love. De almindelige soldater har et hjem i barakkerne på Obsidianøerne, mens de, som har højere positioner i hæren får tildelt gemakker på det nærliggende slot.
Man har fri benyttelse af Mørkets våbenskamre og stalde, og har adgang til fastlandet via skib eller teleportation. Soldater af Mørket bærer sort udrustning udsmykket med Zaladins symbol.

Ekstra magi:

Som soldat i Mørkets Hær får man også en ekstra (altså en nummer 3) magisk evne, hvor man kan vælge mellem følgende 3 muligheder:

Offensiv:
Mørk ild: Kan forme kugler af kulsort ild i hænderne, som kan skydes efter en modstander. Ilden føles kold, når man nærmer sig eller rører ved den, men vil stadig brænde dig som normal ild. Evnen kan også bruges til at sætte ild til brændbare genstande. Ilden lyser ikke op.

Defensiv:
Mørk skygge: Kan indhylle et område i dybt mørke, der ikke påvirker krigerens øjne. Krigeren kan også samle skygger omkring sin krop i et form for mørkt skjold: skjoldet er ikke uigennemtrængeligt, men angreb vil møde modstand i luften ogderved blive svækket.

Regenerering:
Mørk healing: Kan samle en smule skygge i sine håndflader, der kan lukke og heale mindre sår og skrammer, samt dulme smerte.  Større skader kræver flere timers intens brug af evnen.  Ar, der kommer efter brug af denne evne på sår, bliver nærmest sorte og ligger som en mørk skygge over huden.

Magien i den ekstra evne stammer fra en amulet, man får tildelt, når man bliver en del af Mørkets Hær. Evnen skal trænes som enhver anden evne, men den kræver chakra fra amuletten og ikke selve din karakter. Skulle man desertere fra Mørket vil magien i amuletten omgående blive afbrudt.

Mørkets Riddere

Karakterer, der har udmærket sig særligt i hæren, har mulighed for at blive slået til Ridder. Dette giver følgende yderligere karakterfordele:
- 5 ekstra points til at fordele under 'Færdigheder'. (I alt 55 point at fordele)
- Mulighed for at få tilknyttet en drage: Dragen navngives selv af ridderen. Vær dog opmærksom på, at denne kun må bruges i kampsitationer, hvor man har fået tilladelse af en admin eller de andre deltagere i en tråd.

Kravene for at få en ridderkarakter er mindst 80 ingame posts på karakteren, deltagelse i relevante plottråde eller udførelse af arbejde for hæren ingame og en generel vurdering fra admin/mods omkring hvorvidt karakteren opfylder kravene og ikke spiller unødvendigt OP.

Mørkets General
Mørkets General er den øverstkommanderende under Mørkets Herre, og denne person har fuld kontrol over hæren. Oftest er det Mørkets General, der lægger planer og strategier for hvordan Lyset skal bekæmpes.
Under sig har generalen sine oberster, majorer, korporaler og kommadørkaptajner.

Du kan se de nuværende medlemmer af mørkets hær i listen over forskellige grupper.

~ Krys ~

KrystalKrystal
Skaberinden

Rang: Administrator
Tilmeldt: 06.06.2005
Posts: 4023
14.06.2019 21:13
Gruppe: ByvagterByvagterne er en særlig gruppe af våbentrænede mænd og kvinder, der sørger for lov og orden i Hovedstaden og på landevejene. Du kan melde en eksisterende karakter til byvagterne ved at kontakte en admin, eller blot angive i en ny karakters profil, at denne er byvagt. Der er også mulighed for at blive løjtnant eller sergent.

Krav for at blive optaget i byvagten:

- Overholder loven. (Tidligere kriminelle kan blive byvagter, hvis de fremover holder sig inden for lovens rammer.)
- Har evner inden for kamp (magi eller våben) eller blot besidder en god mængde råstyrke.
- Er 16 år eller over

Byvagten i Dianthos:

Den største mængde af byvagter er lokaliseret i Dianthos. Her er deres opgave at patruljere byens gader og forhindre kriminalitet samt pågribe forbrydere.
Byvagter er ledt af byvagtkaptajnen. Herudover er der tre løjtnanter, som bestyrer hver deres bydistrikt i Dianthos. Under sig har de en mængde delinger bestående af almindelige byvagter, der ledes af sergenter.

Opstår der ballade i byen, bliver byvagten øjeblikkeligt informeret og et par delinger sendt til stedet. Man er velkommen til frit at benytte byvagt-NPC'er i sine tråde.

Grænsepatruljen:

Byvagter, der ikke er lokaliseret i Dianthos hører under grænsepatruljen. De patruljerer landevejene og de mindre landsbyer rundt om i landet. Det er meget almindeligt, at man som en del af sin karriere som byvagt tager et par år som grænsepatrulje.
Grænsevagter ledes af en patruljeleder. Delinger af grænsevagter kan også blive sendt ud til særlige områder, som rygtes at huse eftersøgte forbrydere.

Fordele for byvagter:

I forbindelse med stillingen som byvagt, har karakterer adgang til:
- Fri afbenyttelse af byvagthovedkvarterets våbenkammer
- Våbentræning på pladsen ved byvagthovedkvarteret
- En hest
- En løn på tre jadestykker om ugen (4 for sergenter og 5 for løjtnanter)
- Mulighed for at anholde og føre forbrydere til arresten
- Adgang til magineutraliserende håndjern, som bruges på indfangne forbrydere
- Byvagternes uniform: denne er mørkeblå og der tilhører også en ringbrynje og en hjelm til "farligere" arbejde.

Du kan se de nuværende byvagter i listen over forskellige grupper, samt se en oversigt over vigtige roller på rollelisten.
~ Krys ~


00 brugere følger tråden
Du har ikke rettighed til at skrive i dette forum

Chatboks

Gæst
[smilies]

IC-Chat